По-високи пенсии и минимална заплата от днес

По-високи пенсии и минимална заплата от днес

Минималната заплата от днес е 650 лв. – с 40 лв. повече в сравнение с изминалата 2020 г. С 10% се увеличават бюджетните заплати. За цялата 2021 г. са планирани средства за осигуряване на увеличението с 30% от 1 август 2020 г. на заплатите в администрациите, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19.
Промени има и в месечните детски надбавки. Семействата с доход до 410 лева на човек ще получават по 40 лв. месечна помощ за отглеждане на едно дете, а за две – 90 лв. Месечната помощ за най-нискодоходните семейства с три деца е в размер на 135 лв., за четири деца 145 лв. като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20 лв., припомня БНР.
Ако пък дохода на член от семейството е в диапазон от 410 до 510 лв, то тогава помощта е 80% от сумата на месечните надбавки за децата на най-нискодоходните семейства. Месечната помощ за отглеждане на близнаци е 75 лв.
Месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, според вид и степен на увреждането, или степен на трайно намалена работоспособност, е между 930 и 350 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в първи и осми клас е 300 лв. Предвижда се 17%ръст на учителските заплати и 15 на сто на възнагражденията в МВР.
Влизат в сила и промени в Кодекса на труда.
Допустимият извънреден труд е увеличен до 300 часа годишно. Право на 20 дни редовен платен годишен отпуск вече ще има всеки държавен служител с най-малко четири месеца стаж вместо изискваните досега осем месеца . Новост е и изплащането на две месечни заплати при пенсиониране със стаж до десет години на същото работно място. Дисциплинарните наказания ще се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.
На пенсионерите с пенсия от триста лева и една стотинка до 369 лв. включително ще се отпусне еднократна годишна финансова подкрепа за храни в размер на 120 лв.
От днес минималната пенсия е 300 лева вместо досегашните 250. Максималната става 1 440 вместо досегашните 1200 лева. През новата година продължава плавното покачване на възрастта и стажа за пенсиониране. Жените ще излизат в пенсия на 61 години и 8 месеца с 36 години стаж, а мъжете – на възраст 64 години и 4 месеца и 39 години стаж. Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., ще бъдат осъвременени с прогнозен процент от 5%, считано от първи юли 2021 г. За януари, февруари и март е предвидено да продължи изплащането на добавка от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери.
Минималният месечен размер на осигурителният доход за самоосигуряващите се става 650 лв., колкото минималната работна заплата, а този за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 420 лв. Запазва се и максималният осигурителен доход от 3000 лв. Минималното дневно обезщетение за безработица ще бъде 12 лв., а максималното 74.29 лв.
Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст остава 380 лева.
За фонд „Гарантирани вземания” на работниците и служителите е определен максимален размер от 1625 лв. на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя./Вести БГ

Още по темата