„Тренд“: 880 хил. българи вярват, че ваксините ще ни чипират

„Тренд“: 880 хил. българи вярват, че ваксините ще ни чипират


Около 16% от българите вярват, че разработваните ваксини за коронавируса са прикритие за това да се поставят чипове в хората с цел установяване на мозъчен контрол. Това е един от изводите от последното проучване на изследователския център „Тренд“, проведено между 2 и 10 ноември сред 1001 пълнолетни респонденти по системата на пряко полустандартизирано интервю.

Данните все пак показват, че делът на вярващите в теорията за ваксините, които ще чипират населението, поставяйки го под контрола на някакви мрачни сили, спада спрямо месец юни, когато в подкрепа на това твърдение са се изказали 22% от респондентите. Въпреки това и сегашният дял не е за подценяване, като според оценките на изследователския център 16% се равняват на приблизително 880 хил. българи.

Малко по-малък е делът на вярващите, че Бил Гейтс стои зад конспирацията с чипирането – 14%. През юни 21% са подкрепяли това твърдение.

Около 53% от българите не са съгласни, че коронавирусът се разпространява чрез 5G технологията. Над половин милион българи (10%) обаче са съгласни с това твърдение. Делът на съгласните през юни месец е бил 12%.

Една четвърт (25%) от българите през ноември месец са на мнение, че ваксина има, но се крие, за да се разпространи още повече болестта и фармацевтичните компании да печелят повече. През месец април съгласните с това са били 39%.

Междувременно малко над половината българи (52%) смятат, че коронавирусът е изкуствено създадена болест срещу 25%, които не са съгласни с това твърдение. Делът на смятащите, че коронавирусът е изкуствена болест през месец юни е 43%.

Оказва се, че 40% от респондентите също така заявяват, че коронавирусът е биологично оръжие, създадено с цел да се намали населението на Земята. Интересен тук е спадът в дела на подкрепящите това твърдение, като през април 53% са споделяли мнението. Този дял през юни и ноември е по 40%. Прави впечатление, че през ноември имаме повишаване на дела на несъгласните с това твърдение спрямо предходните изследвани месеци.

Също така обаче 45% са заявили, че COVID-19 е изкуствено създадена болест с цел фармацевтични компании да печелят.

Една трета от българите са на мнение, че коронавирусът не е по-опасен от сезонния грип. С увеличаването на възрастта намалява делът на хората, които са съгласни с това твърдение.

Според 935 хил. души (17%), коронавирусът не съществува и това е световна измама. Отчита се лек спад в споделящите това твърдение спрямо месец юни, когато делът е 23%. Естествено се е повишил делът на несъгласните през ноември – 65% спрямо 56% през юни.

Това се дължи в голяма степен на повишаването на броя на заболелите и смъртните случаи и фактът, че в по-голяма степен хората познават вече човек, който е болен или е бил болен.

Още по темата