Държавата ще гарантира кредитите на студенти и докторанти с


Общо 21 692 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят заем от началото на кредитирането през 2010 г. до март 2021 г.

Министерският съвет одобри на днешното си заседание максималния размер на държавните гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти  за 2022 г. Размерът е същият като този през настоящата година – до 40 млн. лв.

Общо 21 692 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят заем от началото на кредитирането през 2010 г. до март 2021 г. Гарантираните от държавата кредити за този период са в размер на 150 770 507,37 лева. 

Максималният размер на държавните гаранции се одобрява ежегодно с решение на правителството по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.

Още по темата