България превежда на Брюксел 700 млн. лв. за преструктуриране на банки

България превежда на Брюксел 700 млн. лв. за преструктуриране на банки


Правителството одобри действията, които България ще предприеме във връзка с подготовката за присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране, който е част от Банковия съюз на ЕС.

Страната ни ще участва с всички ангажименти и права, произтичащи от това членство, включително във връзка с финансирането на достъпа до фонда. Присъединяването е в следствие на заявените намерения за участие в Единния надзорен механизъм чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) и за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II), се казва в решението на „Донкуков 1“

Със своето решение Министерският съвет упълномощи министъра на финансите Владислав Горанов да потвърди сумата за прехвърляне от националния Фонд за преструктуриране на банки към Единния фонд за преструктуриране за периода от 2016 г. до датата на влизане в сила на Решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество.

В националния Фонд за преструктуриране на кредитните институции вече са натрупани над 700 млн. лева. Както „Банкеръ“ неведнъж е писал, Фондът за преструктуриране бе създаден през 2015 година. Първата вноска бе в размер на 82 млн. лева. През 2016-а банките внесоха над 95 млн. лева, а през следващите две години –  общо 248 млн. лева. За 2020 г.  Управителният съвет на Българската народна банка определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банки в размер на 157.87 млн. лева. 

През април 2019 г. Народното събрание прие законови промени, според които при влизането ни в „чакалнята на еврозоната“ сумата ще бъде прехвърлена в Европейския фонд за преструктуриране на кредитни институции. След евентуалното ни приемане в механизма ERM II и установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ банките вече ще правят вноски в европейския фонд, а не в националния.

От правителството уточняват, че средствата, набрани в националния Фонд за преструктуриране на банки надвишават неколкократно сумата, която по прогнозни изчисления следва да бъде прехвърлена към Единния фонд за преструктуриране. Потвърдената сума ще се прехвърли от Фонда за преструктуриране на банки към Единния фонд за преструктуриране към датата на влизането в сила на решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество или непосредствено след това и след приемането на окончателно решение за нейното определяне от Единния съвет за преструктуриране.

Правителството одобри и проект за кредитна линия между България – като кредитор, и Единния съвет за преструктуриране – като кредитополучател. Финансовият министър ще проведе преговори и ще го подпише, а след това споразумението трябва да бъде ратифицирано от Министерския съвет и парламента.

Всички участващи в банковия съюз държави-членки предоставят национална кредитни линии като форма за мостово финансиране, за да се осигури необходимото финансиране за евентуално преструктуриране на банки в съответната държава членка.

Националната кредитна линия може да бъде използвана само в краен случай – при недостиг на средства в Единния фонд за преструктуриране и след като са изчерпани всички други източници на финансиране. Системата от национални кредитни линии гарантира защитата на данъкоплатците и е фискално неутрална в средносрочен план, тъй като банковият сектор на съответната държава членка е отговорен за погасяване на сумите, изтеглени по кредитната линия.

Присъединяването на България към Единния механизъм за преструктуриране дава възможност за достъп, при необходимост, до Единния фонд за преструктуриране. Този фонд, в съчетание с предвидените механизми за ранни интервенции и преструктуриране на банки, предлага възможности за финансиране на преструктурирането, многократно надхвърлящи възможностите на националния Фонд за преструктуриране на банки, уточняват от кабинета. 

Още по темата