Активите на чуждестранните инвестиционни фондове у нас намаляват

Активите на чуждестранните инвестиционни фондове у нас намаляват


Към края на март тази година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове (1198 с лиценз), които осъществяват дейност у нас, са на стойност 3.92 млрд. лева, по данни от БНБ. Изчисленията показват, че техният размер е намалял – с 232.2 млн. лв. в сравнение с декември миналата година. В същото време сумата е по-ниска с 401.8 млн. лева и спрямо първото тримесечие на 2019-а. Резултатът е следствие от трудностите на фондовите борси, притеснените финансово инвеститори и нахлуването в живота ни на коронавируса.

Като процент от БВП, общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към края на март намалява до 3.1% при 3.6% към декември 2019 година и към края на първото тримесечие на миналата година.

Броят на чуждестранните инвестиционни фондове на българския пазар е много по-голям. Статистиката в БНБ показва, че те са 935. Броят им намалява към края на март, но въпреки това в тях са акумулирани по-големи парични суми. Между януари и март привлечените от тях активи са на стойност 2.317 млрд. лева. Но тази сума е намаляла със 193.9 млн. лева спрямо декември миналата година. Изчисленията показва, че в сравнение с края на март 2019 г. размерът на тези суми в чуждестранните инвестиционни фондове също е по-ниско – с 273.1 млн. лева.

Привлечените от сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ парични средства към края на първото тримесечие имат най-голям дял в активите на чуждестранните инвестиционни фондове. Но, и тук има едно „но“ – тези суми намаляват – с 360.9 млн. лева (-13.81%) до 1.607 млрд. лева спрямо декември миналата година. Акумулираните от домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинства, средства също  намаляват  – с 9.4 млн. лева до 523.2 млн. лева към края на март спрямо декември миналата година. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. обаче този сектор е направил по-големи вложения в чуждестранните инвестиционни фондове.

Още по темата