КЕВР публикува списък на лицензираните търговци на ел.енергия

КЕВР публикува списък на лицензираните търговци на ел.енергия


В съответствие с измененията на Закона за енергетиката от 1 октомври тази година всички небитони потребители трябва да излязат на свободния пазар, като изберат доставчик на електрическа енергия.

Комисията за енергийно и водно регулиране е публикувала на своята интернет страница Списък на доставчиците на електрическа енергия, съобщиха от регулатора. Всички те притежават издадени от КЕВР лицензии за „търговия с електрическа енергия“ като координатори на балансиращи групи, в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. Тази информация трябва да подпомогне небитовите потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, които в момента се снабдяват с електроенергия от регулирания пазар. В съответствие с измененията на Закона за енергетиката от 26 юни 2020 г., от 1 октомври тази година те трябва да излязат на свободния пазар, като изберат доставчик на електрическа енергия.

Публикуваният Списък на лицензираните търговци на електрическа енергия включва информация за наименованието на юридическото лице, данни за контакт с него /телефон за връзка, уеб сайт, електронна поща/, както и пояснителни коментари във връзка със запитвания за оферти.

В определения от Закона за енергетиката срок – 30 септември 2020 г., всеки небитов клиент следва да избере доставчик, с който да сключи договор за доставка на електрическа енергия, въз основа на предоставени оферти и свободно договаряне или при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. При избора на доставчик по свободно договорени цени небитовите клиенти трябва да имат предвид, че избраният от тях доставчик на електрическа енергия е необходимо да бъде и координатор на балансираща група. В тази връзка те следва да се обърнат към фирмите търговци на електроенергия в публикувания от КЕВР Списък на доставчици, които са координатори на балансиращи групи.

В случай, че до 30 септември тази година небитовите клиенти не са сключили договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, те могат да останат при досегашния си доставчик, като сключат с него типов договор,  който КЕВР трябва да утвърди в срок до 31 август тази година. Но цените ще бъдат по-високи от сега плащаните. 

Още по темата