VELUX Group в партньорство с WWF ща работят за дългосрочен въглероден неутралитет

VELUX Group в партньорство с WWF ща работят за дългосрочен въглероден неутралитет


Световният производител на покривни прозорци -групата VELUX се ангажира да постигне дългосрочен въглероден неутралитет (Lifetime Carbon Neutral) и да компенсира историческия си въглероден отпечатък, откакто е основана през 1941 година. Става въпрос общо 5.6 милиона тона CO2. Това ще бъде постигнато в сътрудничество с WWF , съобщават от международната природозащитна организация. Постигането на тази цел ще стане чрез горски проекти, които ще се справят с изменението на климата и ще спрат загубата на местообитания, запазвайки биологичното разнообразие и подпомагайки местния поминък.

Поглеждайки към бъдещето, световният производител се ангажира драстично да намали въглеродните емисии на своята компания и веригата си на доставки в съответствие с най-амбициозния път на ограничаване на нарастването на температурите с 1.5 ° C на Парижкото споразумение, допълват еколозите.

Lifetime Carbon Neutral е новаторски нов ангажимент, иницииран от VELUX Group и разработен съвместно с WWF, за да поеме отговорност както за минали, така и за бъдещи емисии на въглерод. Този иновативен ангажимент ще улови историческия въглероден отпечатък на VELUX и в същото време ще запази безценни природни гори и диви животни по целия свят за настоящите и бъдещите поколения, смятат природозащитниците.

Според предоставената от тях информация, в Копенхаген, главният изпълнителен директор на VELUX Group – Дейвид Бригс, е заявил: „Планетата е изправена пред сериозна климатична и природна криза и това изисква извънредни действия. Според нашите ценности като компания, ние се стремим да правим повече от постаналите компании, така че затова разработихме дългосрочния въглероден неутралитет. Това е иновативен ангажимент, включващ 20-годишно партньорство с WWF за улавяне на еквивалента на нашите исторически емисии на въглерод до 2041 г. Също така ще намалим драстично бъдещите си емисии на CO2 и ще помолим нашите доставчици да направят същото. Надяваме се, че други компании ще бъдат вдъхновени да станат „Lifetime Carbon Neutral“, за да създадат устойчиво бъдеще за всички“.

Групата VELUX ще работи с WWF, за да се превърне в неутрален въглерод през целия живот, като инвестира в проекти за гори и биоразнообразие, разработени специално за VELUX през следващите 21 години. Това ще помогне да се спре загубата на местообитания, обезлесяването и деградацията на земите, застрашаващи биологичното разнообразие на горските екосистеми по света, като същевременно се работи с местните общности и те се облагодетелстват. Първите два от тези горски проекти ще се проведат в Уганда и Мианмар.

В Уганда акцентът ще бъде върху възстановяването на деградирали гори, отглеждането на нови гори и защитата на останалите естествени гори чрез широк спектър от мерки. Проектът ще отглежда дървета и в дървени парцели, други агролесовъдни системи и насаждения извън защитени територии, за да отговори на търсенето на различни горски продукти и да намали натиска върху естествените гори. Проектът в Мианмар ще работи за опазване на уникалното биологично разнообразие и горския пейзаж на град Танинтари в Мианмар, в тясно сътрудничество и в полза на местните общности.

С въздействието на климатичните и природни кризи, които стават все по-ясни, спешно са необходими амбиция и действия за изграждане на по-устойчиво и устойчиво бъдеще за всички. Ангажиментът на VELUX Group за въглероден неутрален живот е важeн пример за всички, това е казал Марко Ламбертини, генерален директор на WWF International.

 „Заедно се надяваме, че други организации ще бъдат вдъхновени от ангажимента на VELUX Lifetime Carbon Neutral и ще повдигнат летвата за корпоративни климатични и природни действия в световен мащаб“, добавя Ламбертини

Партньорството с WWF е в рамките на Стратегията за устойчиво развитие на VELUX Group за 2030 г., което включва ангажимент за определяне на научно обоснована цел за намаляване на емисиите чрез инициативата „Научно обосновани цели“ (Science Based Targets). За да трансформира своя бизнес, групата VELUX ще ускори инвестициите в енергийна ефективност в своите производствени обекти, ще премине към възобновяема енергия и ще закупи 100% възобновяема електроенергия, както и значително ще промени начина, по който определя и закупува материали, съобщават още от природозащитната организация.

Още по темата