Тристранният съвет обсъжда увеличение на заплати

Тристранният съвет обсъжда увеличение на заплати


Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе онлайн заседание от 14 часа, съобщиха от правителствения пресцентър.  В предварителния дневен ред са записани четири точки.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди План за действие за изпълнение на Националното тристранно споразумение. То беше подписано преди няколко месеца от синдикатите, работодателите и правителството. Споразумението съдържа мерки за икономическо развитие на страната ни в няколко ключови сектора – бизнес среда и икономика; енергетика; Европейска зелена сделка; демография, образованието, пазарът на труда, трудовата миграция и социалната защита. Някои от тях са със срок на изпълнение до декември тази година – например внасянето на проект на кодекс за социална подкрепа за приемане от правителството и представянето му в Народното събрание.

Ще бъде разгледан и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 година. Предложението на Министерството на труда и социалната политика формирането на заплатите на социалните работници от услугите да се обвърже с минималната работна заплата за страната.

Съветът ще обсъди проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

 

Още по темата