Със средства от Европейския съюз ще бъде изградена обществена зона за отдих в село Царацово

Със средства от Европейския съюз ще бъде изградена обществена зона за отдих в село Царацово

Нова обществена зона за отдих с детска площадка, беседка, велоалея, къщичка за книги и барбекю ще бъде изградена в с. Царацово с европейско финансиране.Това стана ясно днес, след като председателят на УС на Сдружение „МИГ- Община „Марица“ Гергана Титюкова и кметът на Община „Марица“ Димитър Иванов подписаха договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Обществена зона за отдих в с. Царацово.
Зоната за отдих ще се обособи в „Малкия парк“ в с. Царацово, където ще бъдат изградени съоръжения за игри и почивка , с акценти на туристически обекти, разкриващи уникалността на България и възпитаващи в духа на патриотизъм и любов към родното място.
Комбинацията от съсредоточаване на различни съоръжения за игри и почивка в „Малкия парк“ ще направят мястото предпочитано и привлекателно за цели семейства, като се осигури забавление, както за родителите, така и за най-малките, и за по-големите деца.
Общата стойност на проекта е 99 398 лв. и ще бъде финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ-Община Марица“.

Още по темата