Тристранният съвет обсъжда въвеждането на електронни направления и рецепти

Тристранният съвет обсъжда въвеждането на електронни направления и рецепти


Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание, съобщиха от пресцентъра на правителството.

На него ще се обсъжда проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 година.

Промените предвиждат личните лекари да издават електронни направления за изследвания и електронни рецепти при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. 

Проектът предвижда промените да влязат в сила от 18 декември. Направленията за изследване ще могат да се издават без преглед, а след телефонна консултация с лекаря. Направленията ще бъдат достъпни в софтуера на изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор със Здравната каса.

Въвеждането на електронните направления и рецепти ще изисква надграждане на медицинския софтуер на изпълнителите на медицинска помощ и аптеките.

Още по темата