Резултатите на седмокласниците – най-високи за последните 3 г.

Резултатите на седмокласниците – най-високи за последните 3 г.

Положителна тенденция показват резултатите и на двата изпита след VII клас през тази година. Макар и с малко, те надхвърлят постигнатото през 2020 г. По-високи са дори от тези през 2019 г., когато цялото обучение беше присъствено, съобщиха от МОН.
Средният успех по български език и литература сега е 53,86 точки от максимум 100. За сравнение – миналата година е бил 51,06, а по-миналата – 53,06.
Продължава тенденцията към плавно нарастване на средния брой точки по математика, но въпреки това той остава нисък – 37,94 точки.  Миналото лято седмокласниците са показали знания средно за 36,33, а през 2019 г. – едва за 33,62 т.
Само трима  са пълни отличници и по двата предмета. 44 имат нула точки и на двата изпита.
Със 100 точки по български език и литература са 14 ученици, а по математика – 152. С нула точки по български език и литература са 223 седмокласници, а по математика – 208.
Разказът „Череши“ от Захари Карабашлиев  не е затруднил учениците, показват резултатите. Седмокласниците са предали текста, макар и невинаги подробно. Не всички са прилагали книжовноезиковите правила. Повече от половината не умеят да оформят текст графично.
Преобладаващата част от седмокласниците се ориентират в изучавани творби по отношение на герои, образи, теми, проблеми.
Едва един от всеки четири  обаче открива повечето или всички грешки в текст.
Над половината от учениците не разчитат внушенията в откъс от изучавана творба.
По математика най-лесни са били задачите за ъгли.
Не се забелязва значително разместване спрямо предходни години сред регионите с най-високи постижения. С високи резултати и по двата предмета са София, Смолян, Варна и Русе. Както и при X клас, учениците от Ямбол и от Кърджали са значително по-добри по математика, отколкото по български език и литература. Обратното е в Перник. Там са по-силни по български език и литература. Габрово е в първата петица по български език и литература, а Бургас – по математика.
Възпитаниците на  математическите и природо-математическите гимназии са традиционно с най-добри резултати и по двата предмета.
На национално външно оценяване по БЕЛ се явиха 57 538 ученици, а по математика – 57 328./Вестник Марица
 
 

Още по темата