20 години безвизово пътуване на българите в Европа

20 години безвизово пътуване на българите в Европа


На днешния ден през 2001 година България е извадена от негативния Шенгенски списък и за българите отпада изискването за притежаването на визи за пътуване в Европейския съюз.

Това беше една от най-важните стъпки към членството ни в Европейския съюз, отбелязва в профила си във Фейсбук вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. Тя посочва, че това е и едно от най-значимите постижения на българската дипломация в нашето съвремие.

Шѐнгенското споразумение е договор между държави от Европа за премахване на граничния контрол на вътрешните граници и за единна визова система.

Подписано е на 14 юни 1985  г. на борда на кораба „Принцеса Мария-Астрид“, в Шенген, Люксембург (град край границата с Франция и Германия) между пет от тогавашните десет страни членки на Европейската общност: Белгия, Запазна Германия, Люксембург, Нидерландия и  Франция.

Пълното прилагане на шенгенското споразумение започва от юли 1995 г. с премахване на контрола по границите между шест от подписалите споразумението страни. Целта на споразумението е да премахне граничните контролно-пропусквателни пунктове в шенгенското пространство и да съгласува контрола по външните граници.

В Шенгенското споразумение се включват по-късно и други европейски страни, включително и нечленуващи в Европейския съюз, като образуват т.нар. Шенгенско пространство или Шенгенска зона.

Измежду страните членки на Шенгенското пространство три държави – Исландия, Норвегия и Швейцария, не са членове на Евросъюза.

Четири страни членки на ЕС – България, Кипър, Румъния и Хърватия, са подписали Шенгенското споразумение, но не са изпълнили процедурите за пълното му прилагане.

Ватикана и Сан Марино, които не са членове на ЕС, имат граница само с Италия и нямат граничен контрол, тоест прилагат Шенгенското споразумение, без да членуват в него. 

Между Монако – държава, която също не е член на ЕС, и Франция, също няма граничен контрол. По споразумение между тях Монако няма собствена гранична полиция и морската му граница се охранява от френската гранична полиция.

Княжество Андора  е малка страна в Югозападна Европа и няма излаз на море, която също не е член на Евросъюза. То се намира между Франция и Испания, и няма граничен контрол, тоест де факто прилага Шенгенското споразумение, без да членува в него.

Република Ирландия е решила да остане извън Шенгенската зона, но осъществява сътрудничество с шенгенските страни в областта на сигурността.

Още по темата