Ръководство на БЕХ е длъжно да изпълнява добросъвестно

Ръководство на БЕХ е длъжно да изпълнява добросъвестно


Министърът на енергетиката Андрей Живков е изпратил писмо до съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, в което предупреждава, че до вписването на нов ръководен състав на холдинга, старото ръководство е длъжно да изпълнява добросъвестно и целесъобразно договорните си задължения, съобщиха от енергийното министерство. Причина за писмото са „спекулативните твърдения на отстранения изпълнителен директор Валентин Николов относно потенциален риск холдингът да изпадне в неплатежоспособност, които категорично не отговарят на истината“, пише в съобщението.

В края на миналата седмица в изявление до медиите отстраненото ръководство на енергийния холдинг обяви, че на 2 август предстои падеж по еврооблигационния заем на стойност 550 млн. евро плюс дължими лихви на стойност близо 27 млн. евро. „Ако тези средства не бъдат преведени в деня на падежа има риск от обявяване на предсрочна изискуемост и по други две облигационни емисии на холдинга, което ще го доведе до неплатежоспособност и ще постави под риск цялата енергийна система“, твърди Валентин Николов.

„Министерството на енергетиката в детайли съблюдава процедурата по рефинансиране на съществуващия дълг на Холдинга, като същата е успешно приключила. Паричната ликвидност, необходима за погасяване на задълженията, е текущо налична в банкови сметки на холдинга“, се казва в писмото на министър Живков до отстраненото ръководство на „БЕХ“ ЕАД. Там е изяснено, че Министерството на енергетиката е извършило надлежни проверки с всички финансови контрагенти, свързани с процеса на погасяване на задълженията по изтичащата облигационна емисия. Установено е, че необходимите правни реквизити са налични, което потвърждава готовността за спазване на всички задължения към кредиторите на „БЕХ“ ЕАД.

В резултат, министър Живков посочва, че цитираните фактически обстоятелства потвърждават спекулативния характер на изказванията на отстраненото ръководство на холдинга, които могат да бъдат провокирани единствено от дълбока некомпетентност или нарочен опит за дестабилизиране на енергийната система в България.

В заключение, министърът на енергетиката напомня на отстраненото ръководство на БЕХ, че, въпреки очевидно ирационалните си действия, то остава задължено да изпълнява добросъвестно и целесъобразно договорните си задължения, до вписването в Търговския регистър на промяната в управителните органи на дружеството.

Още по темата