Независим държавен експерт може да контролира изкупуването на тютюна

Независим държавен експерт може да контролира изкупуването на тютюна


Общо изкупените количества тютюн в страната за миналата година, декларирани от преработвателите, са  в размер на близо 10 хил. тона, съобщиха от агроминистерството. Те възлизат на стойност  над 34.8 млн. лева. Засадените площи със сортовете Ориент, Бърлей и Вирджиния са 3 616 хектара. Произведената продукция от тях възлиза на 6481 тона при средният добив е 1833 кг/хектар.

Ще положим усилия преходната национална помощ за тютюнопроизводителите да бъде изплатена възможно най-рано през 2021 г., така че средствата да дойдат навреме. Това е казала министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на Консултативен съвет по тютюн, проведен чрез видеоконферентна връзка. Тя поясни, че новият Индикативен график ще бъде представен при приключване на тазгодишния, когато се направи оценка на изпълнението му.

Министър Танева е предложила да се  проучи възможността по време на изкупните кампании на тютюн да има независим държавен експерт в отделните области. Той трябва да следи за изпълнението на договорите, с които са регистрирани производителите, в посока по-стриктна регулация и с цел да се проследи ситуацията при изкупните цени. Тя  и призовала бранша да предостави предложения за облекчаване на работата в сектора.

Към момента по оперативни данни за кампания 2020 г. са засадени 4153 ха тютюн. Пропадналите площи са 3.87 хектара. Досега са реколтирани 3888 хектара. Произведената продукция е 5141 тона при среден добив 1 320 кг/хектара.

Наблюденията на експертите показват много високо качество на суровината тази година. Прогнозите са до края на септември да бъде прибрана цялата реколта от тютюн. 

Според експертите от сектор „Тютюн“ изкупната кампания ще е най-активна през ное;ври и декември и ще приключи през януари следващата година. 

Тогава ще станат известно и количеството произведен тютюн в реколта 2020, както и средните изкупни цени. 

Отглеждането на тютюн в България има значително социално значение, тъй като при определени нископродуктивни почви тази култура се явява основна за населението, т.е. тя е в основата на традиционния му поминък.

 

Още по темата