Скопие подписа 8 споразумения за съвместни проекти с

Скопие подписа 8 споразумения за съвместни проекти с


Министърът на местното самоуправление на Република Северна Македония Горан Милевски подписа днес споразумения за съфинансиране на трансгранични проекти с България и Косово, предаде МИА.

Средствата са предоставени от Инструмента за предприсъединителна помощ „Програма за трансгранично сътрудничество“, а националното съфинансиране, възлизащо на 15% от разходите по проектите, което е условие за използването на еврофонодвете, възлиза на 337 000 евро и се осигурява от министерството на местното самоуправление.

„Осем проекта ще бъдат финансирани чрез програмата за трансгранично сътрудничество с България и четири с Косово. Стойността на първите е 2,7 милиона евро, а на вторите – 900 000 милиона евро“, посочи Милевски.

Той подчерта, че 100 проекта се прилагат с помощта на предприсъединителните фондове на Инструмента за предприсъединителна помощ.

„Това е начинът министерството на местното самоуправление да окуражи потенциалните кандидати да участват в трансгранично партньорство и да изготвят на проекти, които са от полза за страната и жителите на граничните райони, за да се гарантира, че страната ще оползотвори средствата от ЕС, които й се предоставят“, отбеляза министърът. Той добави, че министерството е на разположение на местните власти и държавните предприятия, за да им помогне за подготовката на необходимите документи за кандидатстване.

Споразумения бяха подписани днес с кметовете на градовете Карбинци, Берово, Крива Паланка, Куманово, Гази Баба и Щип, както и с центрове за развитие на югоизточния и североизточния район за планиране, две държавни предприятия от Македонска Каменица и Куманово, както и Асоциацията за околна среда в Македонска Каменица и Фондацията за развитие на малките и средни предприятия в Скопие.

Още по темата