Покланяме се пред 42-ма мъченици за вярата! Днес имен ден има всеки, който краси света

Покланяме се пред 42-ма мъченици за вярата! Днес имен ден има всеки, който краси света

Св. четиридесет и два мъченици от Амория († 840 г.) – тези християнски мъченици, на брой четиридесет и двама, били военачалници и пострадали за вярата през 840 година в град Амория, в малоазийската област Фригия.
Амория бил дълго обсаждан от мохамеданите в началото на IX век при византийския император Теофил (829–842 г.) Християните се защищавали мъжествено и врагът вероятно щял да отстъпи, ако между жителите на града не се намерил предател. Очаквайки голяма награда за предателството, той показал на мохамеданите уязвимата страна на крепостната градска стена и по такъв начин градът бил превзет и предаден на огън.
По-голямата част от жителите и войниците, които защищавали града, били избити или отведени в робство. Победителят заповядал да затворят в тъмница главните военачалници. Те били 42 души. Църквата почита еднакво паметта на всички тия мъжествени вождове, които се оказали и добри войници, и верни служители на Христа.
За тях предстояло тежко изпитание. Напразно император Теофил предлагал за тях богат откуп. Победителят отхвърлял всякакъв откуп: той искал най-вече да принуди християните да се отрекат от вярата си и за тази цел употребил всички средства. В мрачната тъмница на пленниците постоянно дохождали пратеници от от мохамеданския началник, за да ги убеждават да признаят Мохамед.
Врагът действал ту чрез заплахи и строгост, ту чрез ласкави думи и обещания. Но християните, понасяйки жестокото изпитание, все повече и повече укрепвали духом. Те търсели сила и утеха в постоянната молитва, благодарели на Бога, Който им пратил страдания и чрез това им посочил средство да загладят прегрешенията на предишния си живот.
Те всички радостно и спокойно очаквали смъртта, за да се съединят с Иисуса Христа и да придобият вечните блага на бъдещия по-добър живот. Военачалниците-християни били осъдени на смърт и посечени с меч.
Имен ден днес празнуват: Красимир, Красимира, Красен
източник : Вестник Марица
 
 
 
 

Още по темата