Плащаме такса „влог“ за големи сметки в банка

Плащаме такса „влог“ за големи сметки в банка

Една от търговските ни банки въвежда 0,70% такса за съхранение на парични средства по разплащателни и спестовни сметки, сумата от които е над 400 000 лв. или еквавилентът им в друга валута. Таксата ще се начислява от 7 юли на годишна база върху превишението над 400 000 лв., показа проверка на „Монитор“ в тарифите и лихвените бюлетини на някои от кредитните институции у нас.
От търговската банка, въвеждаща таксата, коментираха, че причината за това са високите разходи.
„Въвеждането на такса за свръхликвидност е свързано с
нарастващите разходи на банката
за поддържане и съхранение на парични средства“, се посочва в отговор на запитване на „Монитор“.
В същото време детските сметки или тези с благотворителна цел ще останат без дължима такса. Важна тенденция, която се наблюдава от началото на годината в дейността на банките, е спирането на предлагането на срочни депозити. Както „Монитор“ пръв писа, някои от финансовите институции у нас вече отписват този тип влогове от каталозите си. Още в началото на 2021 г. една от търговските банки на пазара първа обяви това свое решение, а скоро след това друга я последва. Тогава финансови експерти прогнозираха, че
още банки ще последват примера
Причина за това са нулевите лихви.
„Съхраняването на свободни средства в срочен депозит не носи добавена стойност на клиентите. Затова се насочваме към това да предлагаме други решения извън срочните депозити“, поясниха от банката за „Монитор“. Голям фактор е и натрупаната ликвидност. От години насам банките у нас продължават да трупат парични средства, които не успяват да разпродадат под формата на кредити въпреки ръста на кредитния пазар. Това увеличение се компенсира именно от
ударното спестяване на българина
което води до над 60 млрд. лв., кътани в банките. От 7 юли едната банка ще спре да отваря нови депозити, докато другата ще спре на 3 август. От тези дати клиентите няма да могат да си откриват депозити нито във филиал на кредитните институции, нито чрез мобилно или онлайн банкиране.
От друга банка поясниха за „Монитор“, че ще спрат да предлагат единствено стандартните срочни депозити или тези, предлагани онлайн. За сметка на тях клиентът има редица други алтернативи като структуриран депозит или специален 12-месечен влог, при който минималното салдо е 1000 лв./Монитор.БГ

Още по темата