Две нови придобивки радват децата на Кричим

Две нови придобивки радват децата на Кричим

За децата на Кричим ще има две нови придобивки – многофункционална спортна площадка и нов детски кът, разположени на терена пред градския стадион „Христо Ботев“ съобщи кметът на община Кричим Атанас Калчев.
Двата проекта са одобрени за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по Националната Кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Терена, върху който ще бъдат изградени спортната площадка и детския кът е публична общинска собственост и основната цел на община Кричим е да се благоустрои имота чрез реалното му и практическо превръщане в зона за широко обществено ползване за деца от 3 до 12 годишна възраст. Създаването на удобна и адаптивна среда, предвидена за забавление чрез активна игра на чист въздух, е необходим и задължителен компонент за здравословния начин на живот, където децата се радват на чист въздух и прекарват повече време заедно.
Очакванията са, че благоустроеният общински имот ще се превърне в любимо място за спорт, игра на открито и зона за отдих. Предвидено е да се монтират люлка /махало/, пружинна катерушка, везна, детска беседка, кошчета за отпадъци, пейки с гръб, 2 дървени перголи с дължина по 4 м., комбинирано детско съоръжение върху ударопоглъщаща настилка, оградена с цветна ограда с височина 1 м., с което да се осигури безопасността на децата, които ще я ползват и ще се обособи самостоятелно място за игра.
Предвидените съоръжения ще отговарят на всички стандарти, необходими за такъв тип елементи. Общата стойност на двата проекта е в размер на 19 973 лв. осигурени от ПУДООС, а община Кричим има задължението да подготви площадките със собствен и доброволчески труд. Съгласно договора за финансиране дейностите трябва да приключатдо месец ноември 2021 година, но поставената от общината цел е детския кът и спортната площадка да са готови още през летния сезон, така че да се ползват пълноценно и по предназначение от децата през ваканцията им.
Община Кричим ще продължи да полага усилия, така че за най-младото поколение да се осигуряват максимално добри и безопасни условия за игри, спорт, отдих и забавления, каза още кметът Атанас Калчев.

Още по темата