Правителството отпуска допълнителни над 235 млн. лева в борбата срещу COVID-19

Правителството отпуска допълнителни над 235 млн. лева в борбата срещу COVID-19

На днешното си заседание правителството даде съгласие Управляващият орган на ОПИК да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да стартира изпълнението на гаранционен финансов инструмент над определения бюджет на оперативната програма, съобщи пресцентърът на кабинета.
Правителството отпуска допълнителни 235 991 237 лв. по ОПИК 2014-2020 г. за осигуряване на финансиране за мерки насочени към борбата с последиците от разпространението на COVID-19
Одобрението на предложеното наддоговаряне на бюджета на програмата ще позволи на УО на ОПИК да предприеме последващи действия по ефективното предоставяне на подкрепата за МСП, посочват от Министерския съвет. Програмата ще бъде насочена към осигуряване на необходимите форми на финансиране на средства за оборотен капитал и ограничени инвестиции за предприятията, засегнати от пандемията COVID-19.
Одобреното наддоговаряне ще има временен характер, като наддоговорените средства ще бъдат възстановени от предстоящо допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПИК за 2021 г., пише в съобщението./Новини.БГ

Още по темата