Петима министри ще отговарят на депутатски питания в Народното събрание

Петима министри ще отговарят на депутатски питания в Народното събрание


Народното събрание ще има пленарно заседание от 9 часа.

Народните представители ще обсъдят и законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 година. Вносител е Министерският съвет на 4 май. Това е планирано като точка първа за петък, 29 май.

В последния работен ден на седмицата ще има е парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски питания.

Владислав Горанов, министър на финансите, ще отговори на въпрос от народния представител Румен Гечев относно организацията на контрола за събиране на дължимите към бюджета плащания на данъци и такси от Държавната комисия по хазарта от фирмите в хазартния бизнес.

Питания има и към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите, Младен Маринов, министър на вътрешните работи,  Красен Кралев, министър на младежта и спорта и Емил Димитров, министър на околната среда и водите.

Още по темата