Патриотите за 1 юни: Напълно безплатни градини и ясли, здравеопазване, учебници и лекарства за децата

Патриотите за 1 юни: Напълно безплатни градини и ясли, здравеопазване, учебници и лекарства за децата

Напълно безплатни детски градини, ясли, здравеопазване, учебници и лекарства за децата, предлагат от коалиция „Българските патриоти“ – ВМРО, НФСБ, Воля.
На 1 юни ние излизаме с ясна Стратегия за закрила и подкрепа на децата и младите семейства. Това е пакет от мерки с дългосрочна перспектива за подсигуряване на щастливо бъдеще на младите хора в България, пишат патриотите.
Ето и основните моменти от нея:
Ние, „Българските патриоти – ВМРО, Воля И НФСБ“, ще се борим за увеличение на парите за втората година майчинство – да станат 80% от минималната работна заплата. В момента са 380 лв. на месец, а минималната работна заплата е 650 лв.
Считаме също така, че всяко българско дете има право безплатно да посещава ясла и детска градина. Предвиждаме в най-кратки срокове да се инвестират поне 100 млн. лв. за изграждането на нови детски градини и ясли, обособяване на вече изградени подходящи сгради и ремонт на старите градини и ясли. Само по този начин ще се прекрати унизителната томбола, в която сега се разиграват имената на хиляди дечица всяка година. За нас е задължително държавата и общините да подпомагат финансово семействата лишени от достъп до общински детски градини.
Ще настояваме и семейното подоходно облагане, което извоювахме за 2021 г., предвиждащо данъчни облекчения за всяко работещо семейство, както следва – 450 лв. за едно дете, 900 – за две, 1350 – за три деца, да стане постоянно и сумите до края на мандата да се увеличат до 600 лв. за едно дете, 1200 лв. – за две и 1800 лв. – за три деца.
Българските патриоти ще работим и за безплатни учебници и учебни помагала за всички ученици до 12-и клас.
Българските патриоти се обединяваме и около разработване на политики за справяне с демографската криза в България, ориентирани към семействата и децата, чрез:
– Политики, даващи предимство при кандидатстване за общински жилища за млади образовани семейства;
– Освобождаване от ДДС при покупка на жилище от млади образовани семейства;
– Укрепване на брака и семейството от баща – мъж, майка – жена, и техните деца. Утвърждаване на традиционни, български семейни и християнски ценности;
– Стимулиране на отговорното родителство;
– Държавата да подпомага образованите и пълнолетни двойки като им дава по 2000 лв. при раждането на първо дете, по 5000 лева за второ дете и 10 000 лева за трето дете;
– Разработване на образователни модели насочени към възпитание на физически и психически здрави деца, с морални и нравствени ценности;
– Финансови глоби на чиновниците, които се опитват да прокарат джендър идеологията в българските училища;
– Ревизия на учебните планове, пренаписване на учебното съдържание – искаме да знаем кой носи отговорността за неадекватното им съдържание; Искаме да се спре пренатовареността на учениците и остарялата и консервативна програма за децата на 21 век;
– Един учебник по един предмет, а не както е в момента – по седем – осем. Според нас децата не трябва да учат по различни програми, защото образователната система не е проба-грешка;
– Безплатни униформи за всички ученици;
– Ревизия на законодателството, свързано със закрила на децата при съобразяване с принципите на „Конвенцията за правата на детето“ чрез:
– Отмяна на „Закона за социалните услуги“;
– Ревизия на „Закона за закрила на детето“;
– Премахване на практиката за извеждане на деца от биологичното семейство.
– Контрол върху дейностите на администрациите, свързани с проблемите на децата.
Засилване на ролята на българското училище, която за нас е ключова. Ние сме за патриотично обучение и възпитание с цел съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. Тази цел се реализира с приоритетно изучаване на българския език и литература, историята, географията, българските обичаи, традиции и фолклор.
Ще работим усилено и за запазване на мрежата от детски и учебни заведения в малките населени места като защитени от държавата.
Убедени сме, че всяко дете в България заслужава безплатно здравеопазване. Категорични сме, че лекарствата за всички до 18-годишна възраст трябва да са безплатни./Новини.БГ

Още по темата