„София Комерс-ЗК“ плаща дивидент и изкупува собствени акции

„София Комерс-ЗК“ плаща дивидент и изкупува собствени акции


„София Комерс-Заложни къщи“ АД – София ще разпредели дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на дружеството. Това четем в дневния ред на обявеното за 20 август редовно общо събрание на акционерите. Проектът за решение предвижда разпределяне на остатъка от гарантирания дивидент за 2019 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер, изчислен съгласно Проспекта на дружеството, а именно 6% от емисионната стойност на всяка акция. Това означава сума в брутен размер на 60 346.20 лв. или по 0.30 лв. за една привилегирована акция, доколкото през декември миналата година беше прието решение от акционерите за разпределяне на междинен дивидент.
От остатъка от печалбата за 2019 г. ще бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции на дружеството в брутен размер на 0.20 лв. на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 429 364 лева.
Останалата част от печалбата за 2019 г. да остане като неразпределена печалба, предлагат мениджълите на фирмата.

Това, разбира се, ще се случи, ако акционерите одобрят доклада на управителните органи за дейността на дружеството и приемат годишния финансов отчет на дружеството за миналата година.

Освен това има предложение и за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019-а.

В дневния ред и точката за приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „София Комерс-Заложни къщи“ АД с цел намаляване на капитала на дружеството.
Става въпрос за до 3% от акциите на фирмата с право на глас (обикновени и привилегировани), но не повече от 10% от капитала. Това трябва да стане в ценовата зона между 5.50 лв. и 9 лв., поше в проекто за решение.
Срокът, в който ще се извърши обратното изкупуване е до края на юли 2021 г.,  а инвестиционният посредник „Юг Маркет“ АД ще подпомогне дружеството в тази процедура.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе 4 септември на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, които дават право на глас, е 4 август.

„София Комерс-Заложни къщи“ АД е най-голямата верига заложни къщи в България и единственото по рода си акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българската фондова борса“ АД. Обикновената емисия дялови книжа влезе в индекса BGBX40 на фондовата борса у нас. Освен на вътрешния пазар, от началото на 2018 година дружеството откри дъщерна фирма в Македония.

След разпределянето на междинен дивидент през декември, от началото на тази година книжата на дружеството преминаха през върхове и спадове. Но през второто тримесечие посока определено е нагоре. Днес книжата на „София Комерс-Заложни къщи“ АД се търгуват при 6.25 лв. за един брой, което означава пазарна капитализация от 13 576 969 лева.

Още по темата