Нов филм представя дейността на МИГ Хисаря за 2020 година/ВИДЕО/

Нов филм представя дейността на МИГ Хисаря за 2020 година/ВИДЕО/

Подбалкански Новинар представя на своите зрители новия филм на МИГ Хисаря за 2020 година. В лентата се разказва за извършените дейности през изминаващата година и за Стратегията водено от общностите местно развитие. Филмът показва бенефициенти, които през 2020 година сключиха договори по спечелени проекти по Стратегията на МИГ Хисаря.

Още по темата