Нидерландските компании работят много добре в страната ни

Нидерландските компании работят много добре в страната ни


Нидерландия е много важен партньор за страната ни, както по линия на стокообмена, така и по линия на инвестициите. През последните години Кралство Нидерландия е инвеститор №1 у нас с общ обем на преките вложения за 8.6 млрд. евро към края на миналата година. По статистически данни ПЧИ в страната ни от тази страна само за 2019-а възлизат на 284.6 млн. евро, а стокообменът достига 1.9 млрд. евро, преди пандемията, съобщиха от Министерството на икономиката. 

Износът за Нидерландия е бил в размер на 756.6 млн. евро (-2.3% спад) в сравнение с 2018-а. Вносът от Кралство е на стойност 1.208 млрд. евро (-1% спад). Нидерландия се нарежда на 10-мо място в износа и на 9-то място във вноса сред търговските партньори на България.

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов и посланикът на Кралство Нидерландия у нас г-жа Беа тен Тъшър са обсъдили подобряване на синергията в общите приоритети на ЕС свързани със Зелената сделка, кръговата икономика и дигитализацията. Очаква се засилване на икономическите взаимоотношения между двете държави, като акцент е върху иновациите и новите технологии, изследователска и развойна дейност, околна среда и устойчивост.  Министър Борисов и посланика са откроили още голям потенциал – в ИКТ секторът, земеделието, храните и био продуктите.

Посланик  Беа тен Тъшър е изтъкнала, че в България има добър инвестиционен климат и нидерландските компании работят много добре в страната ни.

От своя страна икономическият министър е посочил, че приемането ни в ERM II и запазването на кредитния ни рейтинг оставят България на картата на инвестиционните процеси. А приемането на нов Закон за индустриалните паркове в страната ще помогне за бързо изграждане на цялата необходима за инвеститорите инфраструктура и развитието на насърчителните мерки за инвеститори ще дадат много нови възможности на потенциални инвестиции в България. „Новата ситуация, породена от коронавируса, ще предостави и нови възможности на страната ни като „ниършоринг“ дестинация, като много компании вече проявяват интерес за скъсяване на веригите за доставки“, допълва Борисов.

Икономическият министър е определил като основен външно икономически приоритет приемането на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/. България е номер едно по кредитен рейтинг на Балканите, а страната ни е сред четирите държави в ЕС с най-малък спад на икономиката през второто тримесечие и в топ 3 по финансова стабилност, изхождайки от показателя държавен дълг, съотнесен към БВП.

 

Още по темата