ВСС: Дипломата на Гешев е публикувана в интернет

ВСС: Дипломата на Гешев е публикувана в интернет

Дипломата на Иван Гешев е публикувана на интернет страницата на ВСС, а законът не дава право на вътрешния министър да иска кадрови досиета на магистратите, само те могат да се запознават с тях. Това са обяснили от ВСС на въпрос на „24 часа“ защо е отказано на вътрешния министър Бойко Рашков да види дипломата и кадровото досие на главния прокурор.
По-рано днес в парламента вътрешният министър се оплака, че пратил писмо до ВСС, с което е поискал достъп до кадровото досие на Иван Гешев и до дипломата му, а те отказали да му ги дадат.
От ВСС обаче му отговорили още в деня, когато получили писмото му. В него от съвета обяснили, че съгласно Закона за съдебната власт кадровият орган съставя, води и съхранява кадрово досие на всеки магистрат. В него има документите, свързани с постъпването и освобождаването от длъжност, професионалното развитие, резултати от проверки във връзка с постъпили сигнали и жалби, поощренията – отличия или награди, които е получил, и наложените наказания.
В кадровото дело се прилагат и декларациите за несъвместимост, копие от атестационните формуляри, индивидуалните планове за професионално развитие, както и резултатите от тяхното изпълнение и други документи за притежаваните от съответното лице професионални и нравствени качества.
Документите в него не са публични, гласи Законът за съдебната власт.
Всеки съдия, прокурор и следовател има право да се запознае с кадровото си дело при поискване, както и да получава заверени копия от съхраняваните в него документи, гласи още законът. От този законов текст става ясно, че вътрешният министър не е сред хората, които могат да искат кадровите досиета на магистратите.
Ето и отговора на ВСС
Във ВСС е получено на 05.08.2021 г. писмо от Бойко Рашков – министър на вътрешните работи, с искане да се осигури възможност за извършване на проверка и предоставяне на документи, свързани с придобиване на съответното образование (право) и правоспособност на Иван Стоименов Гешев.
На същия ден ВСС е предоставил отговор, че „съгласно чл. 30а от Закона за съдебната власт, колегиите на Висшия съдебен съвет съставят, водят и съхраняват кадровото дело на всеки съдия, прокурор и следовател, а според ал. 6 на същата разпоредба, всеки съдия, прокурор и следовател има право да се запознае с кадровото си дело, както и да получава заверени копия от съхраняваните в него документи, при поискване“.
В писмото на ВСС е посочено също, че „във връзка с процедурата за избор на главен прокурор на Република България, открита с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/15.07.2019 г., на основание чл. 173, ал. 5 от Закона за съдебната власт, във връзка с Раздел II, т. 2 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор всички представени по процедурата документи са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, както и документите диплома за завършено висше образование и удостоверение за юридическа правоспособност, като същите са достъпни и понастоящем, в раздел „Архив“ – „Процедура за избор на главен прокурор на Република България./Монитор.БГ
 

Още по темата