Инвестиции за 110 млн. лева отварят нови 500 работни места

Инвестиции за 110 млн. лева отварят нови 500 работни места

Инвестиции за 110 млн. лева подписа икономическият министър Лъчезар Борисов със сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Те ще разкрият близо 600 нови работни места. Пет от инвестициите получават сертификат клас „А“, а шестата инвестиция – сертификат клас „Б“.
По думите му от началото на 2020 г. до момента по ЗНИ са сертифицирани 32 проекта на обща стойност 854.322 млн. лв. като те имат потенциал да разкрият 4074 нови работни места. Инвестициите са предимно в секторите производство, информационни технологии, здравеопазване и автомобилостроене.
Той подчерта, че 13 проекта са за разширяване на съществуваща вече инвестиция, а останалите 19 представляват нови  инвестиционни проекти. Най-голям интерес има в сектор производство – 14 проекта, пет от тях осъществяват високотехнологично производство.
Инвестицията клас „А“ на „Сенид“ ООД e за инвестиционния проект „МЕДИКО И БАЛНЕО РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“, гр. Хисаря, област Пловдив. Рехабилитационният център ще разполага с добре оборудвани лекарски кабинети, а също и зали за физиотерапия и лечебна физкултура.  Ще бъдат обслужвани над 55 000 посетители годишно. За целта ще бъдат разкрити над 120 работни места за високо квалифицирани специалисти – медицински и немедицински персонал. Размерът на инвестицията възлиза на 41 500 000 лв.
Вторият проект, който ще получи сертификат за инвестиция клас „А“, е за „Блокс Груп България“ АД за инвестиционен проект свързан, със секторите здравеопазване и социални услуги. В три годишен период се предвижда изграждане на интегриран център за обслужване на лица, които се нуждаят от рехабилитация, продължително лечение и палиативни грижи както и домове за възрастни хора в София, Столична община. Размерът на инвестицията възлиза на 29 934 000 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 275 нови работни места.
Сертификат клас А получава и инвестиционният проект за изграждане на съвремененна фабрика за производство на растителни протеини на „Булпротеин“ ООД в индустриална зона-Божурище, Община Божурище. Осъществяването на тази инвестиция ще допринесе за диверсификацията на производствения асортимент в границите на Индустриална зона Божурище, което ще създаде предпоставки за привличане на нови инвеститори от подобен високотехнологичен и нишов сектор. Размерът на инвестицията възлиза на 9 290 000 лв. и ще бъдат открити 35 нови работни места.
Четвъртият сертификат клас А е за „Агромил България” АД за инвестиционния проект за изграждане на силозно стопанство за съхранение на стока, състоящо се от шест броя силози в град Пловдив, община Пловдив.   Инвестиционният проект предвижда и изграждане на лаборатория, в която ще бъдат монтирани автоматични машини за взимане на проби, което ще спомогне за бързото приемане на зърното.Размерът на инвестицията е 4 510 000 лв. и ще бъдат открити 12 нови работни места.
Инвестиционният проект на ,„ЕЛ БАТ“, предвиждащ изграждане и експлоатация на инсталация за вторични продукти от олово в община Долна Баня, област София също получава сертификат за инвестиция клас „А“. Размерът на инвестицията е 23 937 000 лв., като резултат от него ще бъдат открити 100 нови работни места.
Проектът на  „Матега” ООД, който ще получи сертификат за инвестиция клас „Б“ е за проект за изграждане на модерно предприятие на територията на гр. Габрово за производство на метални и дървени компоненти за спортно оръжие.  Първоначално е предвидено „МАТЕГА“ да функционира като основен доставчик за марките Walther, Umarex и Hämmerli. Целта на дружеството е в бъдеще да се постигне производство на пълен асортимент от компоненти, които да позволяват асемблиране и производство на  завършени оръжия.   Инвестицията е 5 723 408 лв., а откритите нови работни места – 40./ Вестник Монитор

Още по темата