Депутатите сложиха край на продажбата на ателиета като жилища

Депутатите сложиха край на продажбата на ателиета като жилища


Депутатите приеха днес промени в Закона за устройство на територията, с които окончателно сложиха край на продажбата на имоти, които имат статут на ателие по документи, но в тях се живее – те вече ще трябва да са със статут на жилища и да отговарят на всички изисквания за такива.

Сградите с ателиета заобикаляха и по-високите изисквания за отстояния, които важат за жилищни сгради.

Завишени са и изискванията към лицата, които оценяват съответствието на инвестиционните проекти. Те трябва да имат поне 5 години стаж, да са технически правоспособни и да имат магистърска степен.

Промените в закона предвиждат административно-наказателна отговорност да носят повече участници в строителството.

Задължително условие за издаване на разрешение за строеж вече е да има приложена улична регулация, с което да се осигури нормален достъп да бъдещата сграда.

Освен това на първо четене депутатите разрешиха реабилитирани лица да могат да участват в ръководството на частни охранителни фирми.

Те одобриха и по-ниски изисквания за образователна степен за изпълнителите на частна охранителна дейност. Досега те трябваше да притежават завършено средно образование, а сега ще им е нужно само основно. 

Още по темата