Необходимо е регламентиране на статута на хижите в България

Необходимо е регламентиране на статута на хижите в България


Според представителите на Българския туристически съюз е необходима пълна координация на държавните органи и регламентирането на професия „хижар“, което би допринесло за по-доброто стопанисване на планинските обекти, както и до повишаване качеството на обслужване. 

Председателят на БТС Венци Росманов и изпълнителния секретар Румен Драганов са поставили пред миниcтъра нa туризмa Cтeлa Бaлтoвa прoблeмитe, cвързaни cъc cтoпaниcвaнeтo и упрaвлeниeтo нa плaнинcкитe хижи, хижитe хoтeли и зacлoнитe в Бългaрия. 

Обсъдена е била и възможността за създаването на съвременна и единна маркировка, в това число метални знаци – колове със слънчеви батерии и с интелигентни системи, които да помагат на изпадналите в беда туристи-планинари.

Съхраняването на планинските и високопланинските обекти е много важно за развитието на пешеходния туризъм. Всяка туристическа хижа осигурява  настаняване в намираща се далече от населени места (най-често в планина) местност, като дава подслон и евентуално храна, но обикновено с ограничен избор поради трудното доставяне, на планинари, алпинисти, туристи любители. Някои хижи са съвсем малки и служат по-скоро за временен подслон и почивка от няколко часа. Обикновено са заредени с чай и други неща от първа необходимост.

Постигнато е споразумение да бъде създадена междуведомствена работна група. Тя ще се заеме с прегледа на законовата рамка, свързана със собствеността на планинските хижи и културно-археологическите обекти и управлението й в контекста на социализацията на туризма. В тази група ще бъдат привлечени експерти от министерствата на туризма, на регионалното развитие и благоустройството, на културата, както и министерствата на младежта и спорта, на отбраната, на правосъдието, за да се решат адекватно и компетентно всички настоящи проблеми, свързани със статута на хижите у нас.

Хижите са важни и защото се използват също за стационарни спасителни станции и базови лагери при организиране на спасителни работи, които предвид променените климатични условия напоследък стават все по-необходими за бедстващи туристи.

По планините в България са изградени много хижи, които осигуряват на туристите условия за отдих и нощувка, но се нуждаят от подкрепа, за да останат и да служат на всички, които обичат да бъдат в планината. Така че трябва да се търси устойчиво решение, свързано със стопанисването на хижите. 

 

Още по темата