Новите пенсионери – колкото по-млад, толкова по-богат

Новите пенсионери – колкото по-млад, толкова по-богат

Младите пенсионери до 50-годишна възраст получават най-високи пенсии, показва анализ на Държавното обществено осигуряване, направен от експертите на Националния осигурителен институт.Пенсионерите на възраст между 40 и 44 години вземат средно на месец по 1104 лева, а тези между 45 и 49 години – 888,61 лева. В тези възрастови групи попадат общо 1110 пенсионери у нас. Това са предимно хора, работили в условията на първа и/или втора категория труд, придобили право на пенсия на по-ниска възраст.
Тук са включени и пенсионери, които са военнослужещи, полицаи и други, ползващи специален режим на ранно пенсиониране, обясняват експертите.
Техните възнаграждения за старост са 3 пъти по-високи от средната пенсия за страната,
която за миналата година е 375,23 лв. За мъжете тя е 460,75 лв., а за жените – 314,97 лв., като в сумата не са включени различните добавки, които се изплащат към пенсиите, уточняват от НОИ.
По размер на пенсията следват пенсионерите на възраст между 50 и 54 години, които вземат средно по 851,22 лв., тези до 40 години – с 832,07 лв., и между 55 и 59 години – със 774,27 лв. на месец. Хората, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст, в тези три възрастови групи са 45 753 души, или 3% от всички.
Най-многобройната група, а именно хората на възраст между 70 и 74 години, които са близо 1/4 от всички пенсионери, обаче вземат средно едва 414,36 лв. на месец.
С най-ниски възнаграждения остават най-възрастните.
Тези над 95 години получават средно по 318,69 лв., в групата на 90-94-годишните – по 336,31 лв. на месец, а 85-89-годишните – 348,43 лв.
Трите групи заемат дял от 9,3% от общия брой на пенсионерите с лични пенсии за стаж и възраст. Най-възрастните пенсионери получават сравнително по-ниски пенсии, което е показателно за изоставането на размерите на пенсиите с отдалечаване във времето от момента на отпускането им, категорични са експертите.
Според разпределението по пол и възраст мъжете, попадащи във възрастовата група между 40 и 44 години и между 45 и 49 години, са с най-висок среден основен месечен размер на пенсията, съответно 1103,85 лв. и 902,10 лв. При жените със значително по-висок от средния размер пенсия за всички жени са групите на 50-54-годишните (798,90 лв.) и 55-59-годишните (593,33 лв.).
Средно у нас хората получават пенсия 21,7 години.
Запазва се тенденцията продължителността на получаване на пенсия при жените (24,8 години) да е по-висока от тази при мъжете (18,6 години) или те получават пенсия с 6,2 години по-дълго./Вестник Марица
 

Още по темата