Местната власт в Карлово зове: Всички медици в общината да се включат в борбата с ковид-19

Местната власт в Карлово зове: Всички медици в общината да се включат в борбата с ковид-19

Председателският съвет на Общински съвет Карлово и ръководството на Общината проведоха среща на 11 ноември, на която изслушаха управителите на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД – д-р Христо Пелев и на „Медицински център 1“ ЕООД – д-р Атанас Юнаков, за актуалната ситуация в доболничната и болнична помощ на територията на общината.Председателят на Общинския съвет Доньо Тодоров запозна участниците в срещата със становището на Медицинския съвет на МБАЛ „Д-р Киро Попов“, взето на 9 ноември – в настоящия труден момент за цялата система на здравеопазване в страната, не се налага смяна на управителя на карловската болница.Председателският съвет и ръководството на Общината излязоха със следното становище:1. За периода на извънредната епидемична обстановка да бъде създадена временна комисия /състояща се от Председателския съвет и председателя на Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и екология в ОбС/, която да заседава всяка сряда, да изслушва управителите на двете здравни заведения и да осъществява контрол върху дейността им.2. Председателският съвет на ОбС приема решението на ръководството на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ за сливане на Инфекциозно и новосъздаденото Ковид отделения, с цел максимално ефективно използване на кадровия и леглови потенциал в МБАЛ.3. Председателският съвет и ръководството на Общината призовават екипите на всички медицински центрове и лаборатории, както и общопрактикуващите лекари, да се включат в дейността на Ковид кабинета, създаден за първични прегледи на болни със симптоми на Ковид в МБАЛ „Д-р Киро Попов“, с цел съкращаване на времето за диагностика и започване на адекватно лечение.4. Председателският съвет и ръководството на Община Карлово, в писмо до ректора на Медицински университет – Пловдив, ще помолят за съдействие за изпращане на стажант-лекари и студенти по медицина, желаещи да се включат като доброволци в Ковид отделението в Карлово. С писмо до регионалното ръководство на Българския лекарски съюз и до РЗОК, Председателският съвет и ръководството на Общината ще помолят за съдействие, даващо възможност и общопрактикуващите лекари да се включат в Ковид кабинета в карловската болница.Председателският съвет и ръководството на Община Карлово благодарят на лекарите, медицинските сестри, санитарите и целия персонал на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, които понасят най-големите тежести, свързани с пандемията, както и на всички лекари и медицински специалисти в общината. Съхраняването на здравето и спасяването на човешки животи е обща кауза!

Още по темата