Министърът на енергетиката пое ангажимент за отмяна на разрешение за добив на ценни метали в две области

Министърът на енергетиката пое ангажимент за отмяна на разрешение за добив на ценни метали в две области

С Решение № 524/13.12.2019 г. на Министъра на енергетиката разреши на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД да извърши търсене и проучване за метални полезни изкопаеми – подземни богатства в площта от 155 кв.км. „Св. Никола“, разположена на територията на общини Стара Загора, Казанлък, Павел баня и Братя Даскалови, област Стара Загора и община Брезово, област Пловдив.
Разрешението предизивика широко обществено недоволство и реакции от страна на жителите на засегнатите общини, като стана повод за учредяването на Национална гражданската инициатива „България за Сърнена Средна гора“.
На 25.09.2020 г. НГИ подаде пред МЕ подписка против даденото разрешение, подкрепена с подписите на над 10 000 граждани.Инициативният комитет на НГИ, внесе в МЕ официално писмо с искане, подкрепено с правни аргументи за отмяна на Решение № 524/19 г .На 05.10.2020 г. се проведе среща между Министъра на енергетиката Теменужка Петкова и представители на Национална гражданска инициатива „България за Сърнена Средна гора“, на която г-жа Петкова заяви, че документа за отмяна на Решение № 524/20 г. вече се подготвя и до 09.10.2020 г. ще бъде факт.НГИ „България за Сърнена Средна гора“ и всички подкрепили инициативата граждани очакваме отмяната на Решение № 524/2019 г. на МЕ, съобразно полученото на срещата уверение от Министъра на енергетиката.

Още по темата