Депутатите ще обсъждат промените в Закона за защита на конкуренцията

Депутатите ще обсъждат промените в Закона за защита на конкуренцията


Народното събрание ще има редовно пленарно заседание от 9 часа.

В дневния ред е и проект на решение за одобряване на Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом (Вносител: Министерски съвет, 25.1.2021 г.) – точка първа за петък, 5 февруари.

Предстои първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 29.1.2021 г.) – точка втора за петък, 5 февруари.

Първо гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет, 29.1.2021 г.) – точка трета за петък, 5 февруари.

Предвиден е и редовния парламентарен контрол – след приключване на законодателната част на заседанието в петък, 5 февруари. Шестима министри ще отговарят на въпроси на народните представители. 

Към Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, има питане  относно провеждане на разяснителна кампания за ваксиниране срещу Covid-19.

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, ще отговори на въпрос относно ремонт и доизграждане на пътя от с. Струмяни до Граничен контролно-пропускателен пункт „Клепало“.

Три въпроса има към Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, относно:
– отпуснати средства за запазване на заетостта и подкрепа на бизнеса в условията на COVID-19 в област Благоевград.
– отпуснати средства в подкрепа на родители, чиито деца учат дистанционно и нямат възможност да ползват платен отпуск.
– предприети мерки във връзка с Covid-19.

Въпросите към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, са относно:
– закупени устройства във връзка с онлайн обучението.
– дейността на директора на Основно училище „Никола Вапцаров“ – гр. Асеновград.

Емил Димитров, министър на околната среда и водите, ще отговори на три въпроса относно:
– корекции в Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“.
– приемане на Национален план за управление на отпадъците.
– нарушения на Комплексно разрешително № 349-НО/2008 г., актуализирано с Решение № 349-НО-ИО-А1/2015 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци – Шумен.

Питането към Теменужка Петкова, министър на енергетиката, е относно приоритетите на страната ни в областта на ядрената енергетика и бъдещето на АЕЦ „Белене“.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
– министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 2 въпроса от народните представители Севим Али; и Георги Гьоков;
– министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ирена Анастасова; и Ирена Анастасова и Николай Цонков;
– министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев;
– министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Валентина Найденова (2 въпроса); и Георги Гьоков (2 въпроса);
– министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов; и Румен Георгиев (2 въпроса);
– министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Надя Клисурска-Жекова.
 

Още по темата