Лихвите по депозитите на гражданите почти удариха нулата

Лихвите по депозитите на гражданите почти удариха нулата


Лихвите по депозитите вече са съвсем близо до 0%, показват данни на БНБ за месец август.

Лихвените проценти по влоговете на гражданите отново падат на месечна база, макар и почти незначително.  За тези по нов бизнес с договорен матуритет в левове достигат 0.10% спрямо 0.11 на сто през юли. А при тези в евро – от 0.12 на  0.11 процента.Данните на БНБ отразяват и дългосрочната тенденция за рекордни ниски лихви по депозитите на домакинствата. Например през август нивата на влоговете по нов бизнес в лева и евро бяха съответно – 0.14 и 0.17 процента.

При депозитите на бизнеса картинката изобщо не е по-розова. Напротив – върху влоговете на фирмите се начислява отрицателна лихва. Като през август лихвените равнища задълбават допълнително в отрицателна територия.  Например лихвените проценти по депозитите за предприятията в левове падат от -0.03% на -0.06%. А тези в евро от -0.27% на -0.02 процента. Ситуацията при депозитите на фирмите е още по-драматична защото преди година лихвите по техните депозити, макар и нищожни, поне бяха положителни. През август 2019 г. лихвените процените по влоговете в лева бяха 0.03%, а при тези в евро 0.00%.

Още по-неприятни са и прогнозите за следващите месеци. Според експертите от БНБ до края на годината се очаква лихвените проценти по депозитите да се запазят на достигнатите много ниски равнища. Основният фактор, който ще оказва влияние за ниските нива на лихвите по депозитите, е запазването на висока ликвидност в банковата система в резултат на продължаващия висок приток на привлечени средства от резиденти, част от които с предпазен мотив.

Още по темата