Коронапревоз: По-високи цени и държавна помощ за такситата

Коронапревоз: По-високи цени и държавна помощ за такситата


Първоначалната такса за таксиметровите услуги в София може да стигне 2,30 лв., вместо сегашната сума, която е под 1 лев. Тарифата за повикване на такси вероятно също ще се увеличи – фирмите ще определят троен размер спрямо минималната цена за един километър пробег. Това предвиждат промени в Наредбата за таксиметров превоз на пътници, които са пуснати за обществено обсъждане. В момента няма минимална начална тарифа, а повечето таксита взимат около 70 стотинки за повикване.

В София минималната цена за 1 км пробег е 0,77 лв. Това означава, че началната цена при сядане в таксито ще бъде между 1,50 лв. и 2,30 лв., а всяка компания сама ще избере своята тарифа в тези граници.

Друга промяна предвижда таван на цената на такситата при междуградски курсове. От 1 януари 2021 г. се слага ограничение на тарифата за таксиметровите превози извън чертите на населеното място. Тя може да е максимум с 50% по-висока от тарифата за 1 километър пробег в населеното място, която таксиметровият превозвач си е поставил.

Кандидатите за таксиметров превоз ще подават документи само в общината, а тя ще ги придвижва до министерството, предвижда друга промяна. След това, ако се налага промяна на обстоятелствата, документите пак ще се подават в общините, вместо както досега да се ходи и до министерството. Няма да се събират и такси за промени в обстоятелствата.

Държавна помощ

Преди десетина дни държавата обяви мярка в подкрепа на таксиметровите превозвачи заради кризата, предизвикана от коронавируса. През следващата година те ще плащат минималния размер на данъка към общините, а разликата ще бъде поета от държавния бюджет. Решението бе взето след среща на представители на бранша с министъра на транспорта Росен Желязков.

Съгласно Закона за местните данъци и такси, данъкът върху таксиметровия превоз на пътници е в границите от 300 до 1000 лв. Като конкретният размер за съответната година се определя от общинските съвети. Така, ако за Столичната община общинският съвет е определил размера на данъка от 850 лв. за тази година, по предвидения механизъм за подпомагане, разликата ще бъде поета от държавния бюджет чрез допълване на бюджета на общината.

Още по темата