Хора на Светослав Костов дават наследника му в БНР на прокурор

Хора на Светослав Костов дават наследника му в БНР на прокурор


Трима членове на Управителния съвет на БНР – избрани от предишния директор на радиото – Светослав Костов – са подали сигнали до специализираната прокуратура и до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) във връзка с два договора, сключени от директора на БНР Андон Балтаков без тяхното одобрение.

Става дума за членовете Галя Тренчева, Мария Маркова и Стефан Ташев, като за това съобщава последният от тях в профила си във „Фейсбук“. 

Ташев уточнява и че той и колегите му са сезирали медийната комисия в Народното събрание и Съветът за електронни медии. Причината е, че не са били информирани за сключването на договорите, с което автоматично се нарушава Правилникът за възлагане на обществени поръчки на Българското национално радио, на Закона за радиото и телевизията и на Правилника за организацията на работата и дейността на Управителния съвет на Българското национално радио, в който се посочва, че Управителният съвет на БНР утвърждава всички договори за над 30 000 лева без ДДС, преди подписването им от Генералния директор.

Първият договор, за който сигнализира Ташев, е за доставка на ток за БНР. Сключен е с фирмата „Енерджи маркет“ АД на 5 март 2020 г., като е за два месеца и е на стойност 54 000 лева. За него Управителният съвет не е бил информиран. Под него, по думите на Стефан Ташев, стоял подписът на Милен Митев, който по онова време все още не е бил назначен на поста административен директор на Българското национално радио. Решението за неговото назначаване е издадено от УС на БНР с дата 26 март 2020 г., а трудовият му договор влиза в сила от 1 април 2020 г., пише още Стефан Ташев.

Вторият договор е сключен между Андон Балтаков и „Мост енерджи“ АД. Това е станало на 9 април 2020 г., той е за срок от 12 месец и също е за доставка на електроенергия за София и Благоевград и е на стойност 244 000 лева с ДДС. Договорът е сключен от генералния директор на 4 май 2020 година, като той е дал нотариално заверено пълномощно и е подписал заявка за поемане на задължения от БНР към фирмата.

Стефан Ташев не разбира защо е трябвало да бъде сключен този договор, при положение, че в същото време с решение на Управителния съвет на БНР от 1 април 2020 г. е била открита процедура за обществена поръчка за доставка на ток за нуждите на Българското национално радио.

Крайният срок за подаване на офертите е бил 3 юни 2020 година, но още преди той да изтече, Балтаков вече бил сключил договора с „Мост енерджи“ АД.

Според Ташев Андон Балтаков има едноличен стил на управление и е изолирал трима от членовете на Управителния съвет на БНР от управленските процеси и взимането на решения.

Още по темата