Ето какво причини втората вълна COVID-19 в България и в ЕС

Ето какво причини втората вълна COVID-19 в България и в ЕС

Икономическите и потребителски нагласи в ЕС, еврозоната и в България се влошиха рязко през ноември с оглед на втората вълна на COVID-19, която заля стария континент, отразявайки се негативно върху всички бизнес сектори и особено върху засегнатите най-силно от новите локдауни сфери като тези на услугите и на търговията на дребно.
Това показват резултати от последно проучване на Европейската комисия, оповестени в петък, пояснява БНР.
Индексът, измерващ икономическото доверие в рамите на ЕС, се влоши през ноември за пръв път осем месеца насам, достигайки 86,6 пункта спрямо 90,2 пункта през октомври. Това е най-ниското ниво на индекса от юли.
Съответният индекс за еврозоната спадна през ноември до 87,6 пункта от 91,1 пункта месец по-рано, достигайки най-ниско ниво от август.
Проучването обикновено се провежда през първите две до три седмици на съответния месец, което означава, че те отразяват настроенията след обявяване на поредица от нови локдауни, включително в двете най-големи икономики на еврозоната, Германия и Франция.
„След частичното възстановяване на потребителските и бизнес нагласите между май и септември и колебанията през октомври, спадът през ноември е първият след драматичното влошаване при първата вълна на коронавирусната пандемия през пролетта“, се казва в доклада на Европейската комисия.
Влошаване на нагласите има във всички водещи икономически сектори – промишлеността, сферата на услугите, търговията на дребно и строителството, като най-сериозни са спадовете в сектора на услугите и при търговията на дребно с оглед на факта, че именно те са засегнати най-силно от въведените нови строги противоепидемични мерки в цяла Европа.
Втората вълна на COVID-19 и последвалите я нови локдауни се отразяват доста негативно и на потребителските нагласи, като съответният индекс за еврозоната се понижи през ноември до -17,6 от -15,5 пункт през октомври, а за целия ЕС – до -18,7 от -16,5 пункта, като и двата индекса достигнаха най-ниски нива от месец май насам.
Аналогичният индекс на икономическите нагласи в България пък спадна през ноември до 76,9 пункта от 79,0 пункта през октомври. Това представлява влошаване на бизнес нагласите в нашата страната за втори пореден месец и най-ниско ниво на индекса от август насам.
Подобно на проучването за целия ЕС, през ноември се отчита влошаване на нагласите във всички по-важни сектори на българската икономика и по-специално в сферата на услугите (спад на съответния индекс до -8,9 от -11,6 пункта през октомври) и в търговията на дребно (до -4,1 от +3,5 пункта месец по-рано), като в строителството спадът е по-сдържан (до -11,2 от -9,6 пункта), докато в промишлеността дори се отчита известно подобрение (до -11,8 пункта през ноември от -12,1 през октомври).
Индексът на потребителското доверие в България пък се влоши през ноември до -31,0 пункта от -29,1 пункта през октомври, достигайки най-ниско ниво от юни.
В същото време индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар, също бележи понижение в рамките на целия ЕС (до 87,2 от 90,5) и в частност на еврозоната (до 86,6 от 89,9), а за България – до 99,1 пункта през ноември от 100,2 пункта месец по-рано./ Новини БГ

Още по темата