ЕС окончателно одобри заема от 511 млн. евро за България

ЕС окончателно одобри заема от 511 млн. евро за България


Европейският съвет одобри отпускането на 511 млн. евро заем за България. Максималният срок за погасяване на задължението е 15 години.  

Периодът за предоставяне на финансова помощ е 18 месеца, става ясно от решението на Съвета. 

За да получи заема от 511 млн. евро, страната ни издаде гаранции по инструмента SURE в размер на 107,5 млн. евро.

Засега не е ясно каква е лихвата. „Финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при изгодни условия“, уверява обаче Европейската комисия. 

Предстои ЕК да набере средствата на международните капиталови пазари от името на ЕС и да ги предостави на държавите, които са ги поискали. Тогава ще стане ясно и каква е цената на задължението под формата на лихва.

Едно от основите предимства на такова финансиране е, че ЕС в своята цялост има възможно най-добрия кредитен рейтинг – ААА, което на практика означава, че условията ще са добри.

Средствата се отпускат за защита на работните места и работниците, засегнати от Covid пандемията, което в нашия случай означава, че ще бъде финансирана схемата, известна като „60/40“.

Паралелно се работи и по участието на страната в друг общоевропейски инструмент за справяне с кризата. Очаква се съвсем скоро Народното събрание да парафира включването ни в Паневропейския гаранционен фонд. България ще издаде гаранции в размер на 51.5 млн. евро, като сумата е изчислена на базата на нашия дял в капитала на Европейската инвестиционна банка, който е 0.21 процента. Тя ще бъде изплатена само при поискване от страна на ЕИБ.

Участието ни в европейския фонд има за цел да гарантира операциите на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд в подкрепа на малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и корпорации по време на кризата.

Амбицията на правителството е да договори проектни финансирания, с които поне да компенсира сумата на предоставените гаранции

 

Още по темата