Бизнесът губи надежда за светло бъдеще, само строителите – оптимисти

Бизнесът губи надежда за светло бъдеще, само строителите – оптимисти

През август общият показател на бизнес климата намалява с 2.3 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. От данните на НСИ става ясно, че единствено сектор строителство е с оптимистични очаквания за бъдещето.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 1.5 пункта в резултат на неблагоприятните очаквания на промишлените предприемачи за следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са резервирани . Несигурната икономическа среда продължава да бъде факторът, затрудняващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила и недостатъчното вътрешно търсене.
Доста по-лоши са прогнозите в сектор Търговия на дребно – оценката на бизнес климата намалява с 5.7%. Към гореизброените проблеми мениджърите добавят и голямата конкуренция в бранша. През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ пък се понижава с 3.7 пункта
Единственият показател, който се движи нагоре е „бизнес климат в строителството“. Той отчита повишение с 0.7 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Основните пречки за дейността на фирмите остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, цените на материалите и конкуренцията в бранша./Вестник Марица

Още по темата