ЕЦБ отново ще бистри паричната политика

ЕЦБ отново ще бистри паричната политика


Паричните стратези на Европейската централна банка ще проведат специално събиране във Франкфрут през идната седмица в опит да резюмират стратегическия преглед на институцията. Съвещанието трябва да положи заключителните щрихи на новата дефиниция за ценова стабилност, твърди Дейвид Марш – председател на Официалния форум за парични и финансови институции (OMFIF). Марш посочва, че срещата ще започне с официална вечеря на 6 юли и ще продължи два дни. Ако бъде постигнато споразумение, може да се очаква и официално изявление. 

Говорител на ЕЦБ потвърди, че институцията е планирала няколко съвещания, които ще се проведат присъствено, ако това позволяват здравните мерки за сигурност, без да коментира директно съобщението на OMFIF.  

Прегледът на банковата стратегия тече от началото на 2020-а, макар и с прекъсвания заради пандемията от COVID-19 и изучава широк кръг въпроси като инфлация, заетост, климатични промени и фискална политика. Известно е, че има консенсус за промяна на сегашната инфлационна целева стойност „под, но близо до 2%“, но засега няма съгласие с какво да се замени. Някои членове на управителния съвет държат на точно ниво от 2% с гъвкав подход за достигането му, а други – най-вече от Южна Европа – искат изричен ангажимент за толериране на по-високи лихвени равнища след дълъг престой под целевата стойност. 

Председателят на Бундесбанк – Йенс Вайдман – коментира в късните часове на 1 юли, че подкрепя „точно симетрично формулиране на целевото инфлационно равнище от 2% в средносрочен план“ и че няма доверие в задаването на средна инфлационна стойност. Подобен подход на средно позициониране е приет от Федералния резерв и позволява по-щедрата парична политика да качи цените над зададената стойност за по-дълъг период от време като компенсация за предишни периоди на ниска или нулева инфлация. Вайдман се опасява, че това може да се интерпретира като умишлено поддържане на ниски лихви, така че правителствата да си позволяват да трупат повече дългове и по този начин да подкопаят доверието на пазарите и да създадат впечатление за доминиращо положение на фиска. 

Съвещанието през идната седмица ще се проведе скоро след последната среща на 25-членния управителен съвет на ЕЦБ в хотел близо до Франкфурт от 18 до 20 юни. След нея банковият председател Кристин Лагард се похвали, че е постигнат „добър напредък“ в оформянето на бъдещата монетарна политика на институцията. Дискусиите през идната седмица, макар и неофициално съвещание за паричната стратегия, може да очертае и плановете на ЕЦБ за срока и начина на изтегляне на извънредните мерки в подкрепа на икономиката на еврозоната по време на пандемията. Противопандимечната програма на банката за покупка на облигации в размер на 1.85 трлн. евро трябва да продължи до март 2022-а. 

Още по темата