Българските банки отчитат двуцифрени ръстове на безкешови

Българските банки отчитат двуцифрени ръстове на безкешови


Банките отчитат сериозен ръст на безкешовите плащания – независимо дали става дума за плащане чрез карта или през интернет. Според последните данни, публикувани от Асоциацията на банките, през 2019 г. броят на картовите плащания нараства с 25,2% на годишна база до 201,5 млн. бр., а като стойност – с 19,6% на годишна база до 12,2 млрд. лв.

През предходната година броят на картовите плащания, инициирани чрез физически ПОС терминал, се увеличава с 26,8% до 169,2 млн. бр. при 133,4 млн. бр. през 2018г., докато плащанията чрез физически ПОС растат с 20,5% като стойност до 9,4 млрд. лв.

От асоциацията отбелязват, че през 2018-та броят на картовите плащания, инициирани дистанционно (през интернет), са със 17,5% повече спрямо предходната година, достигайки 32,3 млн. бр. Тяхната стойност се увеличава с 16,7% на годишна база до 2,8 млрд. лева.

Любопитното е, че тези данни дори отразяват периода на пандемията, когато тенденциите се засилиха още повече. Голяма част от българите пренасочиха потреблението си към онлайн пазаруването за сметка на кешовите разплащания.

Впрочем данните на асоциацията показват също, че България е една от държавите с най-добре развити ПОС-терминални мрежи. Към края на 2019 г. броят на терминалните устройства ПОС се увеличава до 101 738 бр. от 95 408 бр. година по-рано. Да не говорим, че всяка банка предлага онлайн банкиране, чрез което да следим всяка трансакция, постъпление или извлечение по сметката си.

В същото време броят на терминалните устройства АТМ (банкоматите) нараства до 5 614 броя.

Още по темата