България получава шанс да е големия печеливш от милиардите

България получава шанс да е големия печеливш от милиардите


България е част от страните в ЕС, които могат да са най-големите печеливши от Фонда за възстановяване, според изчисленията на рейтинговата агенция Moody’s. 

Експертите смятат, че растежът на икономиката ни може да се ускори допълнително с по 1% през всяка година от следващия програмен период (2021-2027 г.). Лошата новина, че тази прогноза се базира на хипотезата, че България ще има пълно усвояване на средствата на безвъзмездните средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС.

Другите големи печеливши според Moody’s могат да бъдат Хърватия и Румъния. 

Рейтинговата агенция излага и хипотеза, че милиардите от ЕС ще доведат както до по-силен икономически растеж, така и до подобряване на фискалните ни показатели. 

При по-висок икономически растеж съотношенията дълг към БВП ще спаднат кумулативно в ЕС с 2.3% за периода 2021-27 г., като Хърватия, Румъния и България ще отбележат най-големите сумарни намаления съответно с 9.2, с 4.3 и с 3.7% през този период.

Но както стана дума, пред трите държави са и най-големите предизвикателства. Усвояването на европейски средства варира сред отделните страни от Източна Европа. Според рейтинговата агенция само Полша и Словения са имали степен на усвояване от 100% през бюджетния период 2007-2013 година. В същото време степента на усвояване е била най-ниска за Хърватия (84,2%) и Румъния (90,5%), докато у нас нивото е 97,3 процента.

Подобни констатации през март изложи и друга рейтингова агенция – Fitch. Според оценките на агенцията финансирането от Фонда за възстановяване на Европейския съюз може да стимулира растежа на българската икономика, но страната ни трябва да повиши нивото си усвояване, което е под средното ниво за ЕС. Fitch вярва, че еврофондовете ще подкрепят макроикономическите перспективи на България, като вдигнат растежа от прогнозираните 3% през 2021 г. на 4-5 процента през 2022-2025 гodina.

Както „Банкеръ“ вече писа, в периода 2021-2027 г. се очаква България да получи близо 29 млрд. евро, което е близо два пъти или с около 13.3 млрд. евро повече спрямо пакета за текущия период 2014-2020 година. Според първоначалните изчисления страната ни ще получи 12.3 млрд. евро от инструмента за възстановяване. По-голямата част – 7.7 млрд. евро, ще са под формата на безвъзмездни средства. 

Заемът, който страната ни ще може да ползва от Механизма за възстановяване и устойчивост, се очаква да бъде в размер на 4.55 млрд. евро. От програмите и фондовете в многогодишната финансова рамка 2021-2027 г., по които има предварително разпределени пакети по държави членки, се очаква България да получи 16.7 млрд. евро.

Още по темата