Антицикличният капиталов буфер отново остана на ниво от 0.5%

Антицикличният капиталов буфер отново остана на ниво от 0.5%


Управителният съвет на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, в размер на 0.5% за второто тримесечие на 2021 г.

По този начин антицикличният капиталов буфер се запазва на ниво от 0.5% в продължение на повече от година. 

„Във връзка с пандемията от COVID-19, през март 2020 г. Управителният съвет на БНБ взе решения за пакет от мерки, включващ отмяна на предвидените за 2020 г. и за първото тримесечие на 2021 г. увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към местните кредитни рискови експозиции, и запазване на равнището от 0.5%, което бе непроменено през втората половина на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г.“, припомнят от централната банка.

От БНБ подчертават също, че запазването на текущото ниво на буфера през второто тримесечие на 2021 г. би допринесло за съхраняване на устойчивостта на банковата система срещу потенциални неблагоприятни тенденции в икономическата среда, спрямо загуби от кредитен риск и произтичащ от тях натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции

През юни 2021 г. ръководството на БНБ ще вземе решение за нивото, приложимо през третото тримесечие.

Основното предназначение на буфера е да послужи като защита на банковата система срещу потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж.

Още по темата