847 са активните свлачища на територията на България

847 са активните свлачища на територията на България


Общо 2180 свлачища с площ от около 218 000 дка са регистрирани на територията на България към края на декември миналата година. От тях активни са 847 с площ около 4800 декара. Това става ясно от писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на депутатски въпрос.

В района на Черноморското и Дунавското крайбрежие сред най-активните през последните години са свлачищата, засягащи републикански път I-9 между спирка „Кипарис-юг“ и „Кипарис-север“ и при спирка „Фара“, община Аксаково, Вилна зона „Фиш-Фиш“, град Балчик, както и мащабните свлачищни процеси в град Оряхово по републикански път ІІ-11.

През последните години са предоставени финансови средства на общини или са финансирани от МРРБ проекто-проучвателни работи на редица обекти.

През миналата година Министерският съвет е осигурил допълнителни средства в бюджета на МРРБ за противодействие на свлачищни процеси. През октомври  Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила договор с „Автомагистрали“ ЕАД за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. В договора са включени три обекта в района на Дунавското крайбрежие, регистрирани от „Геозащита“ ЕООД – клон Плевен, които са на различен етап на изпълнение.

За превенция и противодействие на свлачищни процеси са заделени средства и по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Процедурата е обявена през 2016 г. и е насочена към извършване на превантивни и укрепителни геозащитни мерки с цел опазването на човешкия живот, както и на обекти с национална или социална значимост.

Одобрени за финансиране са 29 обекта, на които ще бъдат извършени проучвателни, проектни и строително-монтажни работи с обща индикативна стойност 63 018 267 лева. Бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ са Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините Асеновград, Кърджали, Лом, Луковит, Невестино, Оряхово, Своге, Сливен, Червен бряг. Общините и АПИ кандидатстват самостоятелно с проектни предложения в МОСВ. Максималният срок за изпълнение на проектите е 37 месеца, от които 32 за физическото изпълнение на дейностите.

Отделно по договор от 16 октомври 2018 г. между МРРБ и ОПОС2014-2020 ще бъде извършен инструментален мониторинг на 26 свлачища. Предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2 500 924 лева.

Ще бъдат изградени или възстановени контролно-измервателни системи (КИС) за мониторинг на свлачищните процеси с оглед ранно предупреждение, оповестяване и превенция. Общо 26 са обектите на територията на общините Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен.

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки, са избрани изпълнители за отделните позиции и предстои сключване на договори.

България се характеризира с висока степен на свлачищна и ерозионно-абразионна активност. По прогнозни данни необходимите средства за проучване, проектиране, укрепване и мониторинг на свлачища на територията на страната, в т. ч. на обектите по Дунавското и по Черноморското крайбрежие, възлизат на над 800 млн. лв., отбелязва министър Петя Аврамова.

Още по темата