40 на сто от нас покриват бързите кредити с безлихвен заем

40 на сто от нас покриват бързите кредити с безлихвен заем

Близо 40% от българите теглят безлихвен заем до 6900 лв., за да покрият задълженията си към фирми за бързи кредити. Приблизително една трета използват средствата за заплащане на комунални услуги и покриване разходи за издръжка на живот. Други 16% пък влагат парите за собствения си бизнес, показва най-скорошното проучване на сайта за сравнение на кредити moitepari.bg.
Най-малко са тези, които използват парите за пълно или частично рефинансиране на банкови кредити. Техният дял е 13 на сто от всички анкетирани в периода 24 февруари – 2 март. От данните става ясно, че има двойно повече желаещи за заем с нулева лихва Любопитно е да се отбележи, че 40% казват, че все още не са теглили такъв заем, тъй като нямат нужда от него, над една трета не знаят за съществуването на тези кредити, а други 30% признават, че изпитват финансови затруднения. Затова и част от тях все още чакат отговор от банката, тепърва възнамеряват да кандидатстват по мярката или пък вече са усвоили сумата.
Отчита се и постепенно нарастване на средната сума, която тегли българинът. Няколко месеца след обявяването и започването на програмата средният размер на безлихвените заеми варираше между 4100-4200 лв. Последните данни на Българската банка за развитие (ББР) показват, че средният размер е 4337 лв. Проучването пък показва, че този показател се равнява на 1500-4500 лв., което е предпочитаната сума от 58 на сто от респондентите. Малко над 40% са нуждаещите се от безлихвен кредит, които са ползвали или възнамеряват да ползват максимално допустимата граница до 6900 лв. Всъщност по-голямата част от хората или 75% предпочитат да изтеглят сумата наведнъж, а не на няколко транша.
Общо 86% от отговорилите заявяват, че ще ползват или ползват в момента гратисен период по кредита. Припомняме, че гратисният период, който може да бъде ползван по програмата, е между 6 и 24 месеца. Половината от хората или 50% смятат да използват максималното отсрочване от до 2 години
Освен това предпочитаният срок за изплащане на кредита е максимално определеният по програмата от 60 месеца (32%). С това се цели определяне на по-ниска дължима месечна погасителна вноска след изтичане на избрания гратисен период. Остава изключително нисък делът на тези, които не са одобрени от търговските банки. Това са едва 6% от всички анкетирани. Основната причина за отхвърлянето на заявленията им е лоша кредитна история – такъв е случаят при 63% от анкетираните./Вестник Монитор

Още по темата