Идва летният сезон: От пожарната зоват да бъдем внимателни!

Идва летният сезон: От пожарната зоват да бъдем внимателни!

НА ВНИМАНИЕТО
НА ЖИТЕЛИТЕ НА
ОБЩИНА КАРЛОВО
И ОБЩИНА СОПОТ
За да не се допускат пожари през летния период, напомняме следното:
–      за участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с уреди за пожарогасене земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата.
– в никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време;
– при никакви обстоятелства да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, на треви в междублоковите пространства, където има паркирани автомобили, както и близост до бензиностанции и газостанции;
– особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти;
Още веднъж напомняме, че в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) е ЗАБРАНЕНО паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници.
При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица по Закона за МВР – глоба в размер от 200 до 2000 лева.
При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112.
 
РСПБЗН КАРЛОВО
 

Още по темата