Прехвърляне на дружествени дялове – нов живот за всеки бизнес

Прехвърляне на дружествени дялове – нов живот за всеки бизнес

Прехвърлянето на дружествени дялове е законово установена възможност, чиято уредба се съдържа в Търговския закон или по-конкретно в чл.129. Динамиката на търговските отношения и непрестанната промяна на разпоредби изисква прецизно познаване както на основните изисквания, така и на всички изключения и възможни “странични ефекти”.

При прехвърляне на дружествени дялове предмет на сделката е не дружественият дял сам по себе си, а членството в дружеството. От това следва, че върху правоприемника (или иначе казано купувача) преминават всички права и задължения, вкл. и неимуществените такива.

Какво се случва с вашия бизнес след прехвърляне на дялове?

Основната разлика между продажбата на дружествени дялове на ЕООД и продажбата на дялове в ООД произтича от различията в характеристиките на правните форми. Докато ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) е съставено само от един член, който условно се нарича съдружник, то ООД е многочленно капиталово дружество с ограничена отговорност.

  • При ЕООД е от значение дали се извършва продажба на всички дялове, или само на част от тях. В първият случай има промяна на собствеността, като купувачът придобива цялото ЕООД и се превръща в едноличен притежател на капитала. За разлика от тази хипотеза, във втория случай има промяна на ЕООД в ООД;
  • При ООД основният разграничителен критерий е дали продажбата на дружествени дялове е между съдружници, или между съдружник и трето дееспособно физическо или юридическо лице. Всяка от посочените хипотези се характеризира със собствена специфика, като особен отличителен белег е изискването за решение на общо събрание или липсата на такова.

Изхождайки от различията между двете форми, логични са и различието на необходимите документи, както и процеса за прехвърляне на дружествен дял. По тази причина, независимо пред коя от правните възможности сте поставени, обърнете се към ProFirms, за да си гарантирате сигурен и спокоен изход от всяка ситуация.

Ако всичко дотук ви изглежда сложна и необятна материя, но едновременно с това силно ви интересува, то ще се радвате да разберете, че имаме решение за вас.

ProFirms е съставен от екип специалисти в сферата на правото и счетоводството, сред чиито услуги е и тази по прехвърляне на дружествени дялове. Богатият професионален опит на служителите ви гарантира безпроблемно решаване на всеки казус, който е съобразен със законоустановените граници.

Прехвърляне на дялове с ProFirms – отношения, изградени на взаимно доверие

Изборът на човек, на когото да поверите бизнеса си, е важен и отговорен. Ние добре знаем това и именно по тази причина ви запознаваме със специалистите от ProFirms. Въоръжени с много търпение и амбиция, всеки от екипа е готов да пребори дори и най-трудния правен проблем, който може да изникне на пътя ви. И това далеч не е всичко.

  • ProFirms работи бързо и в кратки срокове;
  • Процедура по прехвърляне на дружествени дялове е изцяло в ръцете на компанията, с изключение на посещението при нотариуса, където вашето присъствие се изисква;
  • Достъпни цени на предлаганите услуги и 20% отстъпка при наличието на правен абонамент;
  • Възможност за установяване на дълготрайни работни отношения, възползвайки се и от други услуги.

 

Още по темата