Как да изберем сред няколко оферти за ипотечен кредит

Как да изберем сред няколко оферти за ипотечен кредит

Сравнете различните предложения

Важно е да знаете, че в зависимост от предназначението на ипотеката и това дали банката ще следи по какъв начин усвоявате отпуснатата сума, съществуват два типа ипотечни кредити:

Целеви ипотечен кредит – за неговото отпускане банката предварително изисква информация за конкретното предназначение на средствата. Този тип ипотечни кредити се използват за: покупка или строеж на недвижим имот, ремонт или довършителни дейности по недвижим имот, както и с цел обединяване на други задължения или рефинансиране на ипотечен кредит;

Нецелеви ипотечен кредит – представлява потребителски кредит, като особеното при него е, че е обезпечен с недвижимо имущество. За разлика от целевия кредит, при нецелевия банката не съблюдава за какво се употребява отпусната сума. Важно е да знаете, че лихвите и условията на нецелевите кредити обичайно са по-високи от тези на целевите ипотечни кредити. Поради наличието на обезпечение обаче нецелевите кредити имат по-благоприятни условия за кредитоискателите от тези, които бихте получили при класическите необезпечени потребителски заеми.

Според вида обезпечение, ипотечните кредити се делят на два вида:

– Жилищен кредит – при него ипотекираният имот е същият, за чието придобиване се отпуска заемът;

– Ипотечен кредит – във всички останали случаи.

Равнопоставени отношения с банката

Независимо, че вие от позицията на кредитоискател търсите услугите на банковата институция, във взаимоотношенията ви с нея трябва да бъдете равнопоставени. Това означава да имате правото да изисквате такова споразумение, което реално да отговаря на потребностите ви. Това предполага размерът на кредита, лихвата, сроковете и методите за погасяване да са съобразени с вашите лични изисквания, вместо да бъдете изправени пред задължението да се съгласите с готовия банков продукт, който повсеместно се предлага на клиентите. Освен това може да изисквате от банката да ви предостави нужната информация, на база на която да направите сравнение между различните оферти. По този начин ще съумеете да се запознаете с всички детайли, да обмислите кои са най-добрите за вас възможности и да направите информиран избор

Още по темата