Възстановяването на търговията с емисии по условията от 2012 г. ще спести на България над 700 млн. лева

Възстановяването на търговията с емисии по условията от 2012 г. ще спести на България над 700 млн. лева


Българската търговско-промишлена палата е изпратила до министър-председателя Бойко Борисов предложения за организация на търговията с въглеродни емисии в Европейския съюз, съобщиха от работодателската организация.

В период, когато българската индустрия е изправена пред много изпитания, свързани с пандемията от КОВИД-19,  БТПП се обръща към правителството за повдигане на диалога на ниво ЕС относно една прагматично решение в енергетиката. Става въпрос за връщане на стария модел на търговия с въглеродни емисии по механизъма „Съвместно изпълнение“, който съществуваше преди 2012 година в рамките на Евросъюза. Тогава не само се стимулираха фирмите да бъдат по-екологични, но и се осигуряваше на други фирми от съответните страни екологичен ресурс, необходим за функционирането им, без заплащането на тежки санкции както се получава сега, отбелязват от работодателската организация. Палатата предлага този въпрос да бъде повдигнат от България възможно по-скоро, при разглеждането на важните за Европейския съюз нормативни актове, свързани с климата и енергетиката.

БТПП припомня, че при тогавашните условия на търговия, всяко предприятие, което инвестира в ново по-екологично оборудване и след съответните процедури, удостоверяващи действително извършените подобрения, получава сертификат, в който се уточнява количеството спестени емисии. С това му се дава правото да излезе на пазара и да изтъргува това количество спестени въглеродни емисии по пазарни цени.

При сегашните условия, българските предприятия, извършили инвестиции за подобряване на енергийната ефективност, ще продадат тези спестени емисии на цена от 0.5 до 1 евро. А купувачите, които са пак български фирми, чрез изградените от ЕС фондове, които управляват пазара на емисии, могат да го направят, но на цена от 28 евро, с тенденция до 2030 година цената да стане 50 евро.

Виждайки нелогичността за този ръст в цените на пазара, палатата предлага възстановяване на търговията с емисии по условията от 2012 г., което ще е полезна и мащабна за индустрията стъпка и ще спести на България над 700 млн. лева. Вземайки под внимание тежките мерки, които ни предстоят със затварянето на въглищните централи и продължителния период, в който ще трябва да купуваме емисии, това означава спестяване на над 10 млрд. лева до 2035 година.

БТПП е убедена, че тази мярка ще подобри икономическите възможности на българските предприятия след КОВИД-19.

Още по темата