Язовир „Огняново“ става част от Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

Язовир „Огняново“ става част от Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“


Язовир „Огняново“ е един от тридесетте най-значими язовира в България. Построен е за нуждите на металургичния комбанат „Кремиковци“ и за напояване на Софийското поле.

Правителството предостави имоти – публична държавна собственост, представляващи язовир „Огняново“, за управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Мотивите за направеното предложение са, че администрацията на Софийска област не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена. Тя не разполага с необходимия експертен състав, който да осъществява техническата експлоатация на язовира и съоръженията към него, така и с финансови средства, за да възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея. 

Основните приоритети в дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ са насочени към осигуряване на оперативната надеждност на съществуващите язовири по отношение на баланса на водните ресурси и на адекватността на съоръженията.

 

Язовир „Огняново“ 

е изграден по поречието на река Лесновска, десен приток на река Искър. Той е един от тридесетте най-значими язовира в България. Построен е за нуждите на металургичния комбанат „Кремиковци“ и за напояване на Софийското поле.

Наречен е по името на село Огняново, намиращо се в непосредствена близост. То пък е на 40 км от София.

Мястото е подходящо за отдих и риболов, в района на язовира могат да се изграждат и палаткови лагери. Може да се лови уклей, костур, каракуда, шаран, речен кефал, бял амур и други.

Преди построяването на яз. „Огняново“ е имало път, свързващ с. Огняново и с. Голема Раковица. Той е на дъното на язовира и може да се види началото му преди водата.

 

 

Още по темата