Това е редът за приемане на проекта за нова Конституция, предложен от Борисов и ГЕРБ

Това е редът за приемане на проекта за нова Конституция, предложен от Борисов и ГЕРБ

Преди броени минути премиерът Бойко Борисов обяви какви важни решения е взел в изявление към българите. Ето и какъв е редът за приемане на проекта за нова конституция, който ГЕРБ ще внесе, информира „Труд“.
„На основание член 87, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 76, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ПП ГЕРБ ще внесе проект на нова Конституция на Република България“, обяви премиерът и лидер на партията Бойко Борисов. Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет. Чл. 76. (1) Законопроектите с мотивите към тях и предварителната оценка на въздействието се внасят до председателя на Народното събрание на хартиен носител и в електронен вид и незабавно се регистрират в публичен регистър „Законопроекти“. Когато законопроектите се внасят от Министерския съвет, към тях се прилагат:
1. справка за съответствие с европейското право – при хармонизация;
2. справка за отразяване на получените становища по съответния законопроект;
3. справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
Когато законопроектите се внасят от народни представители, предварителната оценка на въздействието e съгласно методологията, приложение към правилника. „В момента, в който Народното събрание вземе решение да се произведат избори за Велико Народно събрание съгласно чл. 160 на Конституцията, аз ще се оттегля от поста на министър-председател в същия ден“, добави Борисов.
Чл. 160. (1) Народното събрание решава да се произведат избори за Велико Народно събрание с мнозинство две трети от общия брой на народните представители. „Ще настояваме от всичките 400 народни представители в него, 200 да бъдат избрани пропорционално, а останалите 200 да бъдат избрани мажоритарно“, заяви още премиерът. Според действащия Изборен кодекс депутатите във ВНС се избират пропорционално, тоест ще трябва и сериозен ремонт на закона преди вота./БЛИЦ

Още по темата